Lounais-Häme

Somerolle tarvitaan uusi päiväkotiryhmä

Somero tarvitsee varhaiskasvatukseen lisää hoitopaikkoja. Alkuvuodesta tehdyn keskitetyn päivähoitopaikkojen haun perusteella näyttää siltä, että vapaaksi on jäämässä vain kaksi päivähoitopaikkaa.

Aiempina vuosina uusia hakemuksia on tullut keskitetyn haun jälkeen 20-25 kappaletta. Päivähoitopaikkaa on haettava neljä kuukautta ennen hoitotarpeen alkua.

Sivistyslautakunta käsitteli kahta vaihtoehtoista ratkaisua tilanteeseen. Yksi ratkaisu olisi nostaa yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja lain sallimaan maksimiin, eli 21 lapsesta 24:ään.

Uusissa päivähoitohakemuksissa on kuitenkin pääosin kyse alle 3-vuotiaista lapsista, joita voi olla päiväkotiryhmässä maksimissaan 12.

Sivistyslautakunta päätti aiemmin nostaa ryhmäkokoja määräaikaisesti kesään 2017 saakka. Henkilöstölle tehdyn kyselyn mukaan ryhmäkoon suurentaminen on aiheuttanut muun muassa ahtautta, melutason nousua ja infektioriskin kasvua.

Lasten yksilöllinen huomioiminen on myös aiempaa haastavampaa.

Lautakunta päätyikin ryhmäkoon kasvattamisen sijaan esittämään kokonaan uuden päiväkotiryhmän perustamista.

Kaupunginhallitus hyväksyi lautakunnan esityksen ja antoi teknisen toimen tehtäväksi osoittaa tilat 21 lapselle olemassa olevien päiväkotiryhmien yhteydestä.

Mahdollinen tila voi olla esimerkiksi Tuulihatun päiväkodin yhteydessä sijaitseva päivähoitotoimisto. Tällöin toimisto tarvitsee uudet tilat nykyisten päiväkotien välittömästä läheisyydestä.

Ensi kevään aikana sivistystoimi selvittää yksityisen ja muiden varhaiskasvatuspalvelumuotojen mahdollisuuksia Somerolla. Perhepäivähoitajan ammatin vetovoimaisuutta pyritään Somerolla lisäämään. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic