Lounais-Häme

Someron kaupungille metsätulot tärkeitä

Someron kaupunki omistaa metsiä kaikkiaan yli 1700 hehtaaria, josta yli 1100 hehtaaria sijaitsee Somerniemen puolella.

Someron kaupunginhallitus päätti eilen mittavan puukaupan käynnistämisestä.

Alueneuvoja Kuisma Munter Metsänhoitoyhdistys Salometsästä on laatinut hakkuusuunnitelman. Tarjouksia pyydetään Stora- Ensolta, UPM-Kymmeneltä, MetsäGroupilta, Westakselta, Luvian Sahalta, Versowoodilta, kouvukuidun osalta Kesätuotteelta sekä lisäksi hankintakaupan osalta Vapolta ja Biowatilta sekä Someron Lämmöltä.

Hakkuut on tarkoitus toteuttaa eri puolilla Someroa sijaitsevilla tiloilla, joita ovat Loitti, Metsä-Mäyrämäki, Paakkala, Yli-Teeri, Metsämaa, Marjakorpi ja Metsä-Lahti.

Metsänhoitoyhdistys Salometsän laatimien hakkuusuunnitelmien mukaan ensiharvennuksia noin 15,6 hehtaaria, uudistushakkuita 38,3 hehtaaria ja muuta harvennusta 8,6 hehtaaria. Hakkuukertymäksi on arvioitu kaikkiaan vajaat 11000 kuutiomeriä, josta pystykaupan osuus on 9300 kuutiometriä ja hankintakaupan osuus noin 1600 hehtaaria. Pystykaupan arvoksi on arvioitu noin 450000 euroa ja hankintakaupan arvoksi noin 50000 euroa.

Hakkuita seuraavat maanmuokkaus ja istutukset noin 40 hehtaarilla sekä taimikon hoito noin 15 hehtaarilla.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen sanoo metsäomaisuudella olevan merkittävän aseman kaupungin taloudessa. Metsissä suoritetaan hakkuita kestävällä tavalla hoitosuunnitelman mukaisesti. Investointien takia on hakkuita hieman lisätty viime vuosina. Metsätulon suuruus on noin 0,4 tuloveroprosenttiyksikköä.

Suikkanen sanoo ensi vuoden talousarvion tasapainottamisessa olevan haasteita erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvaessa. Tällä hetkellä sote-menot ovat ylittämässä noin miljoonalla eurolla raamin.

Suikkasen mukaan metsätulot otetaan huomioon talousarviota laadittaessa eivätkä ne ole mikään satunnaiserä, joka kilahtaisi kaupungin kassaan yllättäen.

Alueneuvoja Munter oli eilen esittelemässä ensi heinäkuun loppuun ulottuvan hakkuukauden suunnitelmia kaupunginhallituksessa. Samalla kaupunginhallitukselle tarjoutui tilaisuus keskustella metsäomaisuuden hoidosta ja tuotoista laajemminkin.

Uuden valtuustokauden myötä metsänhoitoyhdistyksen raportointivastuu on siirtynyt kaupungin maaseutulautakunnan lakkauttamisen myötä kaupunginhallitukselle. Kaupungin maatalousyksikkö ja metsänhoitoyhdistys selvittävät myös mahdollisuuksia muuttaa hoitokausi vastaamaan kalenterivuotta.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hoitokauden laskutusperiaatteeksi metsänhoitoyhdistyksen palveluista metsäkaupoissa nykyinen 1,7 euroa kuutiometriltä.

 

 

Uusimmat

Fingerpori

comic