Lounais-Häme

Someron uimahalliriita venyy ja paukkuu

Someron kaupunginhallitus valtuutti asianajotoimistonsa Lindfors & Co nostamaan Someron kaupungin puolesta kanteen Nordic Guaranteeta vastaan Helsingin käräjäoikeudessa. Vakuutusyritys on toistuvasti kieltäytynyt maksamasta Somerolle sitoumuksen mukaista korvausta Someron käräjöidystä uimahalliurakasta.

 

Nordic Guarantee Insurance Ltd antoi vakuussitoumuksen niiden maksujen ja korvausten suorittamisesta, jotka rakennusliike Kerroskivi olisi urakkasopimuksen perusteella on velvollinen maksamaan, jos se ei täyttäisi sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Nordic Guaranteen työaikainen takaus on 665 000 euroa.

Urakan aikana Someron kaupunki ja rakennusliike riitautuivat. Urakkasopimus purettiin. Turun hovioikeus velvoitti rakennusliikkeen maksamaan Someron kaupungille vahingonkorvausta, oikeudenkäyntikuluja ja viivästyskorkoja vastasaatavien vähennyksen jälkeen noin 1,128 miljoonaa euroa. Tuomio on lainvoimainen. Rakennusliike Kerroskivi on asetettu konkurssiin.

 

Someron kaupunki vaati maaliskuussa 2012 Nordic Guaranteelle koko vakuussumman korvaamista. Vaatimusta oli edeltänyt kaupungin ja vakuutusyhtiön välinen kirjeenvaihto urakkasopimuksen purkamisen perusteista.

Nordic Guarantee ei vastannut. Kaupunki jäi siihen käsitykseen, että yhtiö odottaa jutun oikeuskäsittelyn lopputulosta ennen korvauspäätöstä ja vakuussumman maksua.

Turun hovioikeuden tuomion jälkeen Someron kaupunki pyysi tammikuussa 2016 jälleen Nordic Guaranteeta maksamaan vakuussumman 665 000 euroa. Yhtiö kiisti vastuunsa vedoten takaajan vastuun vanhentumiseen sillä perusteella, että Someron kaupungin olisi pitänyt uudistaa vaatimuksensa kolmen vuoden kuluessa sen esittämisestä eli viimeistään maaliskuussa 2015.

 

Kaupungin selvitysten perusteella Nordic Guaranteen tulkinta sitoumukseen sovellettavasta laista on väärä, sillä kyseiseen sitoumukseen tulee soveltaa vakuutussopimuslakia. Sen mukaan vakuutuksenantajan on annettava päätös vakuutustapahtuman korvaamisesta kuukauden kuluessa vahinkoilmoituksen vastaanottamisesta. Oikeus vakuutuskorvaukseen ei vanhene, kun korvausvaatimus on esitetty.

Finanssivalvonta arvioi vastauksessaan viime marraskuussa yleisellä tasolla, että vakuutussopimuslaki soveltuu sitoumukseen. Kaupunki on asianajotoimisto Lindfors & Co Oy:n välityksellä kirjelmöinyt asiassa Nordic Guaranteen kanssa tammi-helmikuussa 2018, mutta yritys kiistää yhä korvausvastuunsa.

Kaupungilla on oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikuluja. FL

 

Aiheesta aiemmin:

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/16054-uimahallikiista-jatkuu

 

Uusimmat

Fingerpori

comic