Lounais-Häme

Someron vesihuoltolaitos saa puhdistamot

Someron kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Someron kaupunki myy Someron Vesihuoltolaitos oy:lle Someron kaupungin Harjun ja Oinasjärven alueilla sijaitsevat jätevedenpuhdistamot ilman niiden maapohjaa.

Kaupassa Someron Vesihuolto maksaisi puhdistamoista rahana hulevesiverkoston arvon 535 000 euroa ja kaupunki merkitsee itselleen Vesihuollon uusia osakkeita 1,469 miljoonan euron arvosta. Näin kokonaissumma olisi hiukan yli kaksi miljoonaa euroa.

Someron kaupungin ja Someron Vesihuollon välinen ns. rakennuttamissopimus, josta teknisen lautakunnan arvion mukaan on toteuttamatta noin 0,9 miljoonaa euroa, purkautuu puhdistamokaupan toteuduttua.

 

Kaupan ansiosta vesihuoltolaitos saa jätevedenpuhdistamon kehittämisen paremmin omiin käsiinsä. Yhtiö raportoi kuitenkin vuosittain kaupungille tekemistään investoinneista ja näiden vaikutuksista.

Valtuuston on myönnettävä kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan 1,469 miljoonaan euron lisämääräraha osakkeiden ostoon ja kiinteän omaisuuden myyntituloihin 2 miljoonaa euroa kaupan toteuttamiseksi.

Someron kaupunki menettää noin 60 000 euroa vuodessa vuokratuloja puhdistamon omistuksen siirtyessä vesihuoltoyhtiölle. Lisäksi yhtiö joutuu maksamaan rakennusten ja rakennelmien osalta kaupasta varainsiirtoveroa.

Omistusjärjestelyn hyödyt nähdään Somerolla jätevesien käsittelyjärjestelmän kehittämistarpeiden kannalta suurempina kuin mainitut taloudelliset haitat. Lisäksi kaupungin menettämät puhdistamojen vuokratulot toisaalta keventävät hiukan yhtiön kuluttajahintoihin kohdistuvaa korotuspainetta. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti