Lounais-Häme Somero

Someron yhteismetsien historia koottiin kansiin – yhteismetsän omistajia edelleen miltei sama määrä kuin 50-luvulla

Perustaminen vaati maanluovutuslautakunnalta lehmän hermoja sodasta toipuvassa maassa.
Toimistonhoitaja Anne Lahtela (oik.), historiankirjoittaja Kaija Keränen ja toiminnanjohtaja Seppo Keskinen Someron yhteismetsät -kirjahankkeen myötä tutuksi tulleessa aineistonkäsittelypuuhassa. Kuva: Erkki Kuronen

”Se olikin monimutkainen asia”. Lyhyt ja ytimekäs yhteenveto, jonka esitti huokauksen saattelemana agrologi Teuvo Alanen 23. lokakuuta 1961. Asiayhteys oli Someron yhteismetsän kymmenvuotisjuhla.

Kaija Keränen kirjoittaa Someron yhteismetsän vaiheita käsittelevässä kirjassa yhteismetsän perustamisen tehtäväkseen ottaneen maanluovutuslautakunnan joutuneen sovittelemaan monenlaisia vaihtoehtoja ja ristiriitoja.

– Perustamisvaihe vaati aikaa, sillä neuvottelutahoja oli monta. Jatkuva valittaminen erilaisista päätöksistä vaati lehmän hermot, hän toteaa.

 

Someron yhteismetsiä varten lunastettiin alueita valtion metsähallituksen alaisesta Hyrkölän valtionpuistosta Uudenmaan läänin Pusulasta, metsähallituksen alaisesta Salkolan valtionpuistosta Somerniemeltä sekä Kymi Osakeyhtiön tiloista Lopen Räyskälästä ja Pusulassa.

Lisäksi tehtiin tarkoitusta varten pakkolunastuksia oy Finlayson- Forssa Ab:n tiloista ja Antti Ahlströmin perilliset oy:ltä Vojakkalan kylästä. Yhteispinta-alaa kertyi Someron yhteismetsille 3 450 hehtaaria, josta vesialueita oli 153 hehtaaria ja pieniä umpilampia 27 hehtaaria. Alue jakaantui perustamisvaiheessa 263 osakkaalle.

Käytännössä ja virallisesti Someron yhteismetsä voitiin perustaa vasta valitusten jälkeen 21.1.1953 maanluovuttajien ja -saajien kesken tapahtuneen asiakaskirjojen vaihdon yhteydessä.

– Someron asutusyhteismetsän osakkaat katsovat kuitenkin, että yhteismetsä perustettiin Turun tarkastusoikeuden päätöksellä jo 20.9.1950, Kaija Keränen kirjoittaa.

 

Kolmannen polven Someron yhteismetsäläinen ja yhteisön toiminnanjohtajana jo pitkään vaikuttanut Seppo Keskinen toteaa yhteismetsän säilyttäneen asemansa varsin hyvin.

– Omistajat ovat vaihtuneet matkan varrella yllättävän vähän. Joukkoon kuuluu myös useampia meitä kolmannen polven yhteismetsäläisiä, joten kai siihen jotenkin synnytään.

Sitten perustamisvaiheen on Someron yhteismetsien osakkaiden lukumäärä laskenut kuudella 257:ään. Yhteismetsien tulevaisuudessakin Seppo Keskinen näkee valoa. Hän luonnehtii kysymyksen olevan helposta metsänomistuksen muodosta, jossa omistaja voi siirtää metsäomistukseen liittyvät omaisuudenhoitovastuut alan asiantuntijoille.

Someron yhteismetsien ohella myös Lounais-Hämeessä sijaitsevien Mustialan ja Riitalan yhteismetsien yhteisen toimiston hoitajana toimiva Anne Lahtela huomauttaa, että tavoitteena on taata omistajille tasainen tuotto eli taloudellinen hyöty kestäviä sekä laadukkaita metsänhoitoperiaatteita noudattaen.

Yhteismetsien perustaminen tapahtui sotien jälkeen vuoden 1940 pika-asetus- ja vuoden 1945 maanhankintalain nojalla. Pääasiallisia maanluovuttajia olivat kirjan mukaan valtio, kunnat, seurakunnat, säätiöt, yhtiöt, tilakeinottelijat, rappiotilojen omistajat sekä harrasteviljelijät.

 

Somerolla asuva Kaija Keränen on muun muassa tehnyt pitkän työuran Forssan yhteislyseossa historian lehtorina. Hän on ansioitunut myös useampien paikallishistoriaa käsittelevien julkaisujen kirjoittajana. Someron yhteismetsä -kirjan hän laskee vaatineen vuoden mittaisen asialle omistautumisen.

Nide tarjoaa lukijalleen tietopaketin, joka tuo esille yhteismetsän vaiheet yleishistoriallisista syntyvaikuttimistaan lähtien kuluneiden vuosikymmenten kautta nykypäivään. Tulevaisuuteen kurkistamistakan ei unohdeta.

Kattava lähdeluettelo, tilastotietoutta havainnollistavat grafiikkasivut sekä monipuolinen kuva-aineisto houkuttelevat palaamaan uudelleen teoksen pariin myös selailumielessä.

Paikkansa tuoreessa kirjassa kuuluu useamman valaisevan valokuvan kera muun muassa vuonna 1962 toteutuneelle tasavallan presidentti Urho Kekkosen poikkeamiselle Someron yhteismetsien vieraana. FL

Uusimmat

Näkoislehti

28.9.2020

Fingerpori

comic