Lounais-Häme

Vuokrasopimus Luken kanssa purettiin – Kyseessä noin 9 hehtaarin tila

Jokioisten kunta päätti irtisanoa Luonnonavarakeskus Luken kanssa alkuvuodesta 2016 tehdyn vuokrasopimuksen välittömästi.

Kyse on maanvuokrasopimuksesta, jossa Luke vuokrasi kunnalle Jänhijoen kylässä sijaitsevan Kuuma-nimisen, 8,57 hehtaarin tilan. Vastaavasti kunta on vuokrannut Lukelle omistamiansa maita eri puolilta kuntaa yhteensä 16,69 hehtaarin edestä.

Vuokrasopimus on ollut voimassa toistaiseksi vuoden irtisanomisajalla, mutta se voidaan molempien osapuolten hyväksymänä päättää aiemminkin.

Kunnalla on ollut oikeus vuokrata Kuuman tila kolmannelle osapuolelle. Kunnan ja kolmannen osapuolen purkautui sopimusehtoihin perustuen. Näin ollen kunnalla ei ole enää tarvetta vuokrata Kuuman tilaa Lukelta. FL

Asiasanat

Uusimmat