Lounais-Häme Tammela

Sosiaali- ja terveysmenojen kasvu huolestuttaa – Tammelan kunnanvaltuusto hyväksyi osavuosikatsauksen

Positiivista on, että kunta saa henkilöstökuluista noin 100 000 euron säästön.
Kunnanjohtaja Kalle Larsson sai Tammelassa johtajasopimuksen. Kuva: Tapio Tuomela
Kunnanjohtaja Kalle Larsson sai Tammelassa johtajasopimuksen. Kuva: Tapio Tuomela

Tammelan kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan tammi–kesäkuun osavuosikatsauksen. Asia tuli valtuuston esityslistalle ylimääräisenä, sillä kunnanhallitus oli hyväksynyt sen omalta osaltaan juuri ennen valtuuston kokousta.

Kunnanjohtaja Kalle Larssonin mukaan kunnan oma toiminta on toteutunut paremmin kuin mitä talousarviossa oli ennakoitu, mutta kuntayhtymäpuolella on isoja haasteita.

– Positiivista on, että kunta saa henkilöstökuluista noin 100 000 euron säästön. Olemme esimerkiksi jättäneet tehtäviä täyttämättä henkilöstön eläköityessä. Sosiaali- ja terveyspuolen kulujen nousu on kuitenkin rajua. Tammelan näkökulmasta ne nousevat vuosien 2019 ja 2020 välillä 900 000 euroa, Larsson sanoi.

Valtuusto hyväksyi kauppakirjan, jolla kunta ostaa Kydön kylästä Riihiaho-nimisen kiinteistön. Tila on pinta-alaltaan 3 607 neliötä, ja kauppahinta on 10 000 euroa. Tila ostetaan kunnalle rakennusmaaksi.

Valtuusto hyväksyi Juuriniemen ja Pirttiniemen ranta-asemakaavakartan selostuksineen. Maanomistaja oli ilmoittanut halustaan laittaa ranta-asemakaava vireille omistamallaan alueella. Kaavalla on muun muassa osoitettu kahdeksan uutta omarantaisten loma-asuntorakennusten rakennuspaikkaa viiteen eri kortteliin, joista yhteen sisältyy myös maatilojen talouskeskusten korttelialue Liesjärven pohjoisrannalle.

Lisämäärärahaa vesihuoltoavustuksiin

Valtuusto myönsi talousarviomuutoksena lisämäärärahaa vesihuoltoavustuksiin 150 000 euroa. Tekninen lautakunta oli jo myöntänyt aiemmin vesihuoltoavustusta Pohjois-Tammelan Vesihuolto oy:lle 60 000 euroa, Etelä-Tammelan Vesihuolto oy:lle 35 000 euroa ja Liesjärven Vesi oy:lle 5 000 euroa. Vesihuolto oy:t ovat tehneet päätöksen taksojen harmonisoinnista kunnan vesihuoltolaitoksen taksojen kanssa, jolloin avustustarve laskee tulevina vuosina.

Valtuusto päätti ottaa käyttöön lapsivaikutusten arvioinnin työmenetelmänä vähintään lautakuntatasoisissa päätöksissä viranhaltijan harkinnan mukaan 1.1.2020 alkaen. Valtuusto hyväksyi Forssan seudun laajan hyvinvointikertomuksen 2017–2021.

Valtuusto hyväksyi kunnanjohtajaksi valitun Kalle Larssonin kanssa tehdyn johtajasopimuksen. Sopimuksen mukaan kunnanjohtajan viran palkka on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti virkasuhteen alkaessa 31.10.2019 7 900 euroa kuukaudessa.

Aloitteita merkittiin loppuun käsitellyiksi

Valtuusto merkitsi loppuun käsitellyiksi valtuustoaloitteet Tammelan koulukiinteistöjen käytön selvittämisestä mahdollisina väistötiloina Koulukeskuksen rakentamisen aikana, Norrintien kiinteistön eli entisen FAI:n koulun ottamisesta varhaiskasvatuksen käyttöön, sähköisen hyvinvointikertomuksen ja vaikutusten ennakkoarviointiohjelman käyttöönotosta päätösten valmisteluun ja seurantaan, valtuustoinfon kehittämisestä keskustelevaksi, dialogisuutta lisääväksi, oppimista edistäväksi ja hyviä käytäntöjä jakavaksi foorumiksi ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä Tammelassa.

Nyt myynnissä olevan Kaukjärven koulun mahdollisen käytön väistötilana ottivat esille Tuomo Tuovinen (kesk.) ja Ilkka Tuovinen (MeTa). Sivistystoimenjohtaja Mari Haapasen mukaan väistötilasuunnittelua ollaan tekemässä virkamiestyönä. Sivistyslautakunta on todennut aiemmin, ettei se lukitse tässä vaiheessa suunnittelua miltään osin oppilaiden väistötiloja.

Tuomo Tuovinen käytti puheenvuoron myös valtuustotyöskentelyn kehittämisen puolesta. Hän myös muistutti, että valitusoikeus koskee kaikkia kuntalaisia, jos havaitsee päätöksenteossa virheitä.

Valtuusto päätti vuoden 2020 kokouksiensa päivämääriksi 6.4., 1.6., 26.10. ja 23.11. Kokouksien alkamisajaksi päätettiin klo 19 paitsi 1.6. ja 23.11., jolloin kokouksen alkamisaika on klo 18. FL

 

Uusimmat

Näkoislehti

13.8.2020

Fingerpori

comic