Lounais-Häme

Sosiaalisella kuntoutuksella kiinni arjesta

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaalisen kuntoutuksen SOSKU-hankkeessa on tavoitettu tähän mennessä Forssan seudulla kolmisenkymmentä asiakasta, joista suurin osa on miehiä. Hankkeella pyritään ehkäisemään syrjäytymistä.

Sosku-hanke ulottuu jokaiseen viiteen Forssan seudun kuntaan. Hankkeessa kehittäjäsosiaalityöntekijä Marianna Toivonen ja kehittäjäsosiaaliohjaaja Satu Heino ovat aloittaneet asiakastyöskentelyn viime tammikuussa.

Hankkeen asiakkaat ovat usein heikoimmassa asemassa olevia, joilla on halu muuttaa elämäänsä parempaan suuntaan. Asiakkaita ohjataan kotikäynnein, keskusteluin ja arkeen osallistumisella.

-Kun arki ei suju, olemme apuna ruoanlaitossa, siivouksessa, viranomaisten kanssa asioinnissa taikka vain seurana. Työhön kuuluu toivon ilmapiirin luomista. Jollekin saatetaan etsiä asuntoa, autetaan asumistuen hakemisessa, opetellaan ruoanlaittoa tai ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan ja harrastuksiin, Heino sanoo

Aika monelle yksinäisyys ja läheisten puute on iso ongelma. Työssä painotetaan sitä, etteivät hankkeen työntekijät tule koteihin tekemään päätöksiä asiakkaan puolesta vaan heille avataan vaihtoehtoja sujuvampaan ja mielekkäämpään arkeen.

Heino sanoo taustalla olevan useilla monien ongelmien kasautumista, päihteiden käytöstä mielenterveysongelmiin.

Toivonen korostaa, etteivät he ole korvaamassa esimerkiksi kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa vaan eri tahojen kanssa etsitään asiakkaan tarvitsemia palveluita ja saatetaan asiakkaita näiden palveluiden piiriin.

-Tavoitteena on, että arki alkaisi sujua itsenäisesti. Hankkeessa etsitään asiakaslähtöisiä työmuotoja ja meillä hankkeen pääpaino on yksilötyöskentelyssä.

-Neuvottomuus asioiden hoitamisessa voi olla vaikea asia ja siinä yritämme auttaa. Monella saattaa olla tunne siitä, että seinä on tullut vastaan, Toivonen sanoo.

Hankkeella on asiakkaille Saksankujalla myös kerhotila, jossa keskiviikkoisin järjestetään aamukahvit. Lisäksi kerran viikossa tehdään porukalla ruokaa pappilassa.

SOSKU on valtakunnallinen sosiaalisen kuntoutuksen hanke, jossa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, FSHKY, Jyväskylä, Mikkeli, Rovaniemi, Järvenpään, Seinäjoki, Vantaa, Laukaa ja Metropolia ammattikorkeakoulu.

Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Toivonen sanoo että, säännöllisissä hanketapaamisissa muiden osahankkeiden kanssa vertaillaan kehiteltäviä malleja asiakaslähtöiseen sosiaaliseen kuntoutukseen.

Parhaillaan hankkeeseen etsitään mukaan uusia kokemusasiantuntijoita. Kokemusasiantuntijat ovat kuntalaisia, joilla on kokemusta monista sosiaali- tai terveyspalveluiden palveluista. Heillä on halu olla mukana kehittämässä palveluita yhdessä ammattilaisten kanssa. Näin sosiaalisen kuntoutuksen palvelun kehittämiseen saadaan viranomaisnäkökulman lisäksi asiakkaan näkökulma mukaan.

Nyt heitä on hankkeessa mukana kaksi ja hanketyöntekijöihin voi olla yhteydessä, jos haluaa toimintaan mukaan. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti