Lounais-Häme

Soten varjo uuden keskus-keittiön yllä

Forssan seudulle kaavaillun uuden keskuskeittiön toteuttamista varjostaa selkeästi sote-uudistuksen pitkä varjo.

Ydinkysymykseksi muodostuu se millaisena Forssan kaupungin omistamana yhtiönä Loimijoen Kuntapalvelut (Loiku) jatkaa, mikäli Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän nykyiseen toimintaan tulee soten myötä suuria muutoksia. Ratkaisut tulevat vaikuttamaan olennaisesti siihen kuinka paljon palveluita Loikulta jatkossa ostetaan ruokahuoltoon ja siivoukseen.

Sote-kuvioissa keskuskeittiö on mittasuhteiltaan terveydenhuoltoa huomattavasti pienempi sivukysymys, mutta tärkeä sellainen. Samalla joutuu tarkasteluun myös uuden keskuskeittiön toteuttaminen.

Loiku on viestinyt, että se kaipaisi ratkaisua pikaisesti. Tämä edellyttäisi puolestaan sitä, että uusi keskuskeittiö saisi rahoitusta Forssan ensi vuoden talousarviosta tai hanke kirjattaisiin ainakin lähivuosien investointiohjelmaan. Loikussa on pidättäydytty jopa kalliista investoinneista laitekantaan, koska on haluttu odottaa mahdollista keskuskeittiön rakentamista.

Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mika Penttilä (kok.) sanoo, että uusi keskuskeittiö on niitä asioita, jotka nousevat esiin ensi vuoden talousarviota ja lähivuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa.

Uusi keskuskeittiö on myös osa käynnistynyttä Forssan monitoimikeskuksen suunnittelua. Monitoimikeskuksen yhteyteen arkkitehtien on suunnitelmissa varattava mahdollisuus myös uudelle keskuskeittiölle. Tämä edellyttää myös keskuskeittiön ajoneuvoliikenteen huomioimista monitoimikeskuksen sijoittelussa.

-Loikun teettämä selvitys kertoo, että uusi keskuskeittiö kannattaa toteuttaa seudullisena ratkaisuna. Nykyinen toiminnan hajauttaminen Korkeavahan ja Tölön keskuskeittiöön on tehoton. Lisäksi tilat alkavat olla tiensä päässä.

-Tulevaisuudessa pitää varautua myös Loikun henkilökunnan mittavaan eläköitymiseen lähivuosina. Jatkaminen nykyisissä tiloissa asettaisi kohtuuttomia paineita nykyiselle henkilökunnalle, Penttilä sanoo.

Loikun hallituksen puheenjohtaja Jari Kantelus (ps.) toivoo, että seudullisen keskuskeittiön toteuttamisessa päästäisiin ratkaisuihin mahdollisimman nopeasti. Samalla pitäisi turvata Loikun toiminnan jatkaminen ja kehittäminen myös jatkossa. Tällä hetkellä yritys työllistää hieman yli 150 henkilöä.

Kantelus epäilee, ettei seudullista monitoimikeskusta kyetä sijoittamaan kaavaillun monitoimikeskuksen yhteyteen keskuskeittiön edellyttämän runsaan raskaan ajoneuvoliikenteen takia vaan monitoimikeskus ja keskuskeittiön joudutaan toteuttamaan erillisinä rakennuksina.

Kantelus toivoo, että seudullinen keskuskeittiö kyettäisiin rakentamaan, joka turvaisi myös paikallisten raaka-aineiden käytön lähiruoan valmistuksessa.

Forssan lisäksi myös Tammela on kiinnostunut uudesta keskuskeittiöstä. Sen sijoituspaikaksi kunta tarjoaa 10-tien vartta lähellä Forssan ja Tammelan välistä rajaa. Kantelus pitää tärkeänä, että jatkossakin Loiku huolehtii alueellisista ruokapalveluista eikä töiden anneta valua pahimmassa tapauksessa seutukunnan ulkopuoliselle toimijalle. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti