Lounais-Häme

Sulkko: Kiire menettänyt merkityksensä

 

Forssassa edetään vauhdikkaasti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kilpailuttamisessa, kun kaupunki nimeää jo tänään kaupungin edustajat kilpailuttamista koskevaan arviointiraatiin.

Samoihin aikoihin naapurikunta Jokioisilla kunnanhallitus vasta ottaa ensimmäistä kertaa kantaa kilpailuttamisen käynnistämiseen. Kunnanjohtaja Jarmo Määttä aikoo esittää hallitukselle lisäselvitysten edellyttämistä ennen kuin prosessille annetaan siunaus.

-Itselläni lähtökohta on se, että kilpailuttamiseen liittyvät henkilöstöön kohdistuvat ja omaisuusjärjestelyiden riskit pitäisi selvittää tarkemmin. FSHKY:n yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjassa ei puhuttu riskikartoituksesta mitään, ja minun tehtäväni kunnanjohtajana on miettiä mitä tästä seuraa kunnalle. Kunnan kannalta asiassa on aika suuriakin riskejä.

-Tämä ei tarkoita sitä, etteikö asia voisi siltikin olla kannatettava. Meidän ei kuitenkaan pidä ottaa tietoisia riskejä, jos riskit ovat vältettävissä. Yksityistäminen on iso ja peruuttamaton liike, Määttä muistuttaa.

Myös Ypäjällä yhtiöittämisasiaa käsitellään myöhemmin tällä viikolla kaupunginhallituksessa.

Tarkka päätösesitys annetaan vasta kokouksessa, mutta luonnoksessa huomautetaan kuitenkin yhtiöittämisasiassa olennaisen asian olevan juurikin riskikartoitus koskien henkilöstön asemaa, omaisuuden siirtoja ja siirtymäaikakäytänteitä.

Forssan kaupunginhallitukselta heltisi viime viikolla ensimmäisenä seudun kuntana lupa FSHKY:lle aloittaa sote-palvelujen kilpailuttaminen. Valtuuston käsittelyyn asiaa ei Forssassa viedä, kuten FSHKY esitti.

Tammelassa kunnanhallitus on esittänyt ja kunnanvaltuusto päättänyt, että Tammela yhdessä muiden kuntien kanssa käynnistää kilpailutuksen.

Humppilan kunnanhallitus on päättänyt kilpailutuksen käynnistämisestä muun muassa sillä ehdolla, että kaikki seudun kunnat ovat prosessissa mukana. Niin ikään Humppilassa vaaditaan, että on tiedettävä tarkalleen, mitä kilpailutetaan ja mitä laki sanoo henkilöstön asemasta sekä kuntien osakkeiden mahdollisesta siirtymisestä maakunnalle sekä muista keskeisistä lakikohdista.

Lopulliset ratkaisut asiassa tehtäisiin kunkin kunnan valtuustossa.

Forssassa menettelytapa kilpailuttamisasian valmistelussa ja päätöksenteossa on jäänyt hiertämään rauhallisemman etenemistahdin kannalla olleita. Kaupunginjohtaja Sami Sulkko ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mika Penttilä olisivat kaivanneet aluksi laajempaa keskustelua omistajakuntien kesken yhtiöittämisen hyvistä ja huonoista puolista ja lisäksi tarkempien kriteerien tekemistä kilpailutukselle. He kritisoivat myös sitä, ettei FSHKY:ltä ole pyynnöistä huolimatta annettu omistajakunnille esimerkiksi tarjouspyyntöasiakirjojen luonnoksia.

-Tässä on kyseessä isoin mahdollinen päätös, jota on tehty hyvin vaillinaisin tiedoin, Penttilä sanoo.

-Sosiaali- ja terveydenhuolto vastaa yli 60 prosenttia kaupungin budjetista. Yhtiöittämisasia tullee valtuustoon joulukuussa ota tai jätä -päätöksenä. Olemme monopolisoimassa koko seudun terveydenhuoltoa ja kyseenalaistan sen järkevyyden.

Sulkko ja Penttilä uskovat, että asiassa olisi löydettävissä muukin toimiva ratkaisu kuin palvelujen yksityistäminen. Esimerkiksi Forssaan voitaisiin ohjata leikkauksiin enemmän väkeä muualta maakunnasta tai mahdollisten lakkautettavien palvelujen tilalle saataisiin muita korkeamman tason palveluja, joka taas olisi tärkeää terveydenhuollon koulutuksen säilymisen kannalta.

Nämä kysymykset ratkeaisivat aikanaan maakunnallisen sote-valmisteluryhmän työssä. Jos Forssan seudulla kuitenkin ehditään yksityistää palvelut, seudulla voi Sulkon mukaan jäädä käteen mustapekka: uhkakuvana yksityistämisessä on nimittäin se, että lopullisen sote-lainsäädännön tullessa kriteereineen voimaan, voi yksityisenkin palvelutuottajan ylläpitämät palvelut kuitenkin loppua.

-Tuolloin Forssan seudulla ei ole enää ässiä hihassa, Sulkko sanoo ja tarkoittaa sitä, että tuossa vaiheessa vaikutusmahdollisuuksia maakunnalliseen sote-malliin ei seudulla enää olisi.

Oma Hämeen projektipäällikkö Jukka Lindgren totesi toisaalla Forssan Lehdessä (16.6.), että maakuntaan mahtuu monenlaisia palvelujen järjestämismalleja eivätkä ne sulje pois maakunnallista yhteistyötä.

Kiirettä kilpailutuspäätöksen saamisessa on perusteltu sillä, että päivystys- ja leikkaustoiminnan lopettava asetus on tulossa voimaan jo ensi vuoden alusta. Sulkon, Penttilän ja Määtän mukaan kunnille on kuitenkin viestitetty, että asetukseen on tulossa vuoden, kahden siirtymäaika.

-Kiire on menettänyt merkityksensä tämän tiedon myötä. Ei ole realistista ajatella, että päivystys- ja leikkauspalvelut loppuisivat Forssassa heti asetuksen tullessa voimaan, Sulkko sanoo.

Tähänkin asiaan on toinen vastakkainen mielipide. Hykyn yhtymähallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila sanoo, että mahdollisesta siirtymäajasta huolimatta toimet tulee tehdä ennen päivystysasetuksen voimaantuloa.

– Kun päivystysasetus tulee voimaan, on liian myöhäistä toimia. Kiireellä asioita ei kuitenkaan tehdä. Nyt selvitetään rauhassa, mitä mahdollisuuksia meillä on turvata päivystys, leikkauspalvelut ja työpaikat Forssan seudulla FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic