Lounais-Häme

Suomalaisten työtyytyväisyys saattaa olla laskemassa

Keskimääräistä vähemmän työn imua koetaan esimerkiksi teollisuusalalla. Arkistokuva

Suomessa työviihtyvyyttä tutkitaan esimerkiksi kysymyksellä: kuinka tyytyväinen olet työhösi kaiken kaikkiaan? Noin 80–90 prosenttia suomalaisista kokee olevansa työhönsä melko tai erittäin tyytyväinen, alasta riippumatta.

Työterveyslaitoksen tällä hetkellä käynnissä olevan ja vielä julkaisemattoman väestökyselyn perusteella näyttää siltä, että luku saattaa olla laskemassa, kertoo Työterveyslaitoksen (TTL) tutkimusprofessori Jari Hakanen.

– Moni suomalainen tunnistaa kyllä työssään epäkohtia ja epämukavuuksia, mutta ajattelee että asiat voisivat olla huonomminkin. Tällä perusteella suurin osa antaa perusmyönteisen arvion omasta työtyytyväisyydestään, Hakanen toteaa.

Kun asiaa katsotaan tarkemmin työn imu -käsitteen näkökulmasta, luvut muuttuvat.

Parhaimmillaan energistä uppoutumista

Hakasen mukaan työn imulla tarkoitetaan aidosti myönteistä tilaa, jossa ihminen viihtyy työssään ja kokee sen mielekkääksi ja motivoivaksi.

Työn imua kuvastaa energinen olo, omistautuminen, positiivinen asenne ja parhaimmillaan jopa tietynlaiseen flow-tilaan uppoutuminen.

Työterveyslaitoksen verkkosivuilla on ollut noin kymmenen vuotta Työn imu -testi. Testiin on tähän mennessä vastannut noin 100 000 suomalaista, ja helmikuun lopulla valmistuneiden tulosten perusteella 60 prosenttia suomalaisista kokee työn imua vähintään joitakin kertoja viikossa.

40 prosenttia suomalaisista kokee työn imua kerran viikossa tai harvemmin. Tässä porukassa ovat mukana myös ne, jotka eivät koe työn imua juuri lainkaan.

Työn imun kääntöpuolelta löytyy Hakasen mukaan tylsistymistä, työuupumusta ja työholismia. TTL:n käynnissä olevan tutkimusaineiston perusteella 34 prosenttia työikäisistä kokee työssään tylsistymistä viikoittain.

– Tylsistymisellä tarkoitetaan, että henkilö ei pääse käyttämään vahvuuksiaan, työ ei motivoi, aika kuluu hitaasti tai siinä on muita elementtejä, jotka estävät työn imun toteutumisen, Hakanen kertoo.

Noin 4,5 prosenttia työikäisistä kärsii työholistisista piirteistä usein: ihminen haalii liikaa töitä, potee syyllisyyttä vapaa-ajalla tai lomilla sekä laiminlyö vapaa-ajan menojaan. Käynnissä olevan tutkimuksen alustavien tietojen perusteella lähes 4 prosenttia suomalaisista kokee työuupumusoireita usein.

Raskaassa hoitotyössä paljon työn imua

Hakasen mukaan työn imua koetaan eniten opetusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla.

– Pidän tätä erityisen mielenkiintoisena, sillä näitä aloja pidetään yleensä myös hyvin raskaina ja kuormittavina. Työhyvinvointi ei ole mustavalkoinen asia. Työn imua on mahdollista kokea yhtä lailla, vaikka työ olisi henkisesti kuormittavaa, kunhan se koetaan myös tärkeäksi ja mielekkääksi.

Hakanen uskoo, että tästä nimenomaisesta syystä johtuen työn imua koetaan eniten julkisella sektorilla.

Työn imun kokemukset ovat yleisempiä esimies- kuin työntekijäasemassa. Keskimääräistä vähemmän työn imua koetaan esimerkiksi teollisuusalalla. Hakasen mielestä olennaisinta on kuitenkin se, että mitä tahansa työtä tarkasteltaessa aina löytyy vähintään 10 prosentin porukka, joka kokee työn imua paljon ja usein.

– Kiinnostavaa on mielestäni myös se, että naiset kokevat työn imua miehiä useammin ja vanhemmat työntekijät enemmän kuin nuoret. Yleensä on totuttu ajattelemaan toisinpäin.

Uusimmat

Fingerpori

comic