Lounais-Häme

Suomen Kulttuurirahasto jakaa 39 miljoonaa - Kaksi apurahan saajaa Lounais-Hämeestä

Melak Betsha Weldenegodguadd Forssasta ja Juha Kurkela Tammelasta saajien joukossa.
Melak Betsha Weldenegodguadd käsittelee väitöskirjassaan karjan ja poron geneettisten resurssien karakterisointia.

Suomen Kulttuurirahasto jakaa 80-vuotisjuhlavuotenaan apurahoja yhteensä lähes 39 miljoonaa euroa.

Niistä 26 miljoonaa jaetaan keskusrahaston ja lähes 13 miljoonaa euroa maakuntarahastojen kautta. Helmikuun vuosijuhlassa apurahan saa yhteensä 1 079 keskusrahaston lokakuun haun apurahansaajaa.

Lounais-Hämeeseen apurahoista tuli kaksi.

Fil. maisteri Juha Kurkela Tammelasta saa Pohjola-yhtiöiden 100-vuotisrahastosta 24 000 euroa väitöskirjatyöhön ja tutkimuskuluihin. Väitöskirja käsittelee hiilidioksidia sokeriksi pelkistävien syanobakteerien hiilisignalointia.

Hän on Turun yliopiston tohtorikoulutettava biokemian laitoksella ja hänen alanaan on molekulaarinen kasvibiologia.

M.Sc. Melak Betsha Weldenegodguadd Forssasta saa Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta 12 000 euroa väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen. Se käsittelee karjan ja poron geneettisten resurssien karakterisointia.

Hän työskentelee Luonnonvarakeskuksessa.

 

Keskusrahastoon tuli lokakuun haussa yhteensä 8 300 hakemusta. Tieteen hakijamäärä laski noin 400 hakemuksella vuoteen 2018 verrattuna, taiteessa hakijoita oli 200 edellisvuotta vähemmän.

– On mahdollista, että kiinnostus akateemiseen uraan on laskenut. Toisaalta on todennäköistä, että yliopistojen tiukentuneet jatko-opintovaateet näkyvät nyt säätiöissä, toteaa Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja Jari Sokka.

Kilpailu apurahoista vaihtelee tieteen ja taiteen aloittain Kulttuurirahastossa. Eri alojen väliset erot johtuvat ennen kaikkea Kulttuurirahaston nimikkorahastoista, joista valtaosa tukee tiedettä. Myös säveltaiteissa esimerkiksi klassisen laulun tukemiseen on käytettävissä lahjoittajien varoja.

– Vaikka hakijamäärät ovat laskeneet, kilpailu useimmilla aloilla on kuitenkin yhä erittäin kovaa, sanoo Sokka.

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö. Se tukee kulttuurielämää myöntämällä apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa

Uusimmat

Näkoislehti

26.5.2020

Fingerpori

comic