Lounais-Häme

Suomen nuorin ja pienin ekonomiyhdistys 50 vuotta

Ekonomit ehdottavat jatkuvaan oppimiseen osaamistiliä.
Lounais-Hämeen Ekonomien 50-vuotisjuhla aloitettiin 1960-luvun hengessä Forssan museossa. Etualalla Lounais-Hämeen Ekonomien varapuheenjohtaja Pasi Kaskinen, jonka avauspuhetta kuuntelivat muun muassa yhdistyksen puheenjohtaja Maria Hyvönen ja Suomen Ekonomien puheenjohtaja Timo Saranpää.

Suomen nuorin ja pienin ekonomiyhdistys Lounais-Hämeen Ekonomit juhlii 50-vuotista taivaltaan. Yhdistyksen synty Forssan seudulla linkittyy tekstiiliteollisuuden kasvun aikaan 1960-luvulla. Silloin vienti veti ja kotimarkkinat olivat vireät. Ekonomeille syntyi työpaikkoja ja heitä muutti Forssan seudulle.

Oman paikallisyhdistyksen perustaminen koettiin välttämättömäksi, koska pitkät matkat lähimpien kaupunkien yhdistyksiin estivät aktiivisen osallistumisen.

Oma paikallisyhdistys ja paikalliset tapahtumat ovat edelleen arvossaan ja mahdollistavat myös ruuhkavuosia viettävien jäsenten osallistumisen toimintaan.

– Näen yhdistyksemme tärkeimpänä tehtävänä yhteysverkostojen rakentamisen, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Maria Hyvönen.

Mukana toiminnassa on edelleen jäseniä, jotka ovat olleet mukana 60-luvulta lähtien. Nuorimmat jäsenet ovat 2010-luvulla valmistuneita.

– Sukupolvien välinen ajatusten ja kokemusten vaihto on rikasta ja keskustelut eri toimialoilla työskentelevien ekonomien kanssa hyödyttävät myös työelämää, kertoo Hyvönen.

Jo vuonna 1968 Lounais-Hämeen Ekonomien perustamiskokouksessa Ekonomiliiton silloinen toiminnanjohtaja Heikki Hara korosti henkilökohtaisesta jatko- ja täydennyskoulutuksesta huolehtimisen merkitystä. Hän puhui nopean kehityksen aikakaudesta ja omaksutun tiedon vanhenemisesta 5–10 vuoden ajanjaksoissa.

Osaamisen kehittämisen merkitys on 50 vuodessa kasvanut edelleen, kehitys ja tiedon vanheneminen ovat entistä nopeampaa. Suomen Ekonomien hallituksen puheenjohtaja Timo Saranpää näkeekin Suomen Ekonomien tärkeimmiksi tehtäviksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen ohella ekonomien ammatillisen osaamisen varmistamisen.

Suomen Ekonomit vaikuttaa valtakunnallisesti esimerkiksi työehtosopimuksiin, työelämän tasa-arvoon ja osaamisen kehittämiseen liittyviin asioihin. Suomen Ekonomit on tällä hetkellä erityisen huolissaan työvoiman pahenevasta kohtaanto-ongelmasta. Liitto esittääkin yhdessä kahdeksan muun korkeakoulutettujen ammattiliiton kanssa osaamistiliä osaamisen uudistamiseksi.

Ehdotetussa mallissa jokainen työikäinen saisi osaamistilille vuosittain työntekijöiden ja työnantajien vakuutusmaksuilla rahoitettavan osaamissetelin, jonka voisi käyttää osaamisen kehittämisen kustannuksiin. Mallia täydentäisi yksilön oikeus vähentää koulutuskuluja verotuksessa.

Osaamistili olisi uusi tapa jakaa jatkuvan oppimisen kustannuksia työntekijöiden, työnantajien ja valtion kesken. Osaamistili vahvistaisi yksilön mahdollisuuksia huolehtia osaamisestaan nopeasti muuttuvassa työelämässä.

– Osaajapula on todellinen yhteiskunnallinen ongelma. Työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen tarvitaan uusia ratkaisuja. Osaamistili onkin yksi hallitusohjelmatavoitteemme, Suomen Ekonomien puheenjohtaja Timo Saranpää kertoo.

Lounais-Hämeen Ekonomit

Nuorin ja pienin Suomen 25 ekonomiyhdistyksestä.

Jäseniä 46 (1970 jäseniä oli 29).

Perustettu vuonna 1968.

Tuo ekonomitoiminnan paikalliselle tasolle ja kanavan henkilökohtaisen yhteysverkoston rakentamiseen, tarjoaa virikkeitä jäsenten vapaa-aikaan ja mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen yritysvierailuilla ja koulutustilaisuuksissa

Ensimmäisen hallituksen puheenjohtajana toimi konttoripäällikkö Sven Davidsson ja muina jäseninä Teppo Eloranta, Seppo Ruohomäki, Eeva Saarto ja Erkki Tammi.

Nykyisen hallituksen puheenjohtajana toimii Maria Hyvönen ja muina jäseninä Pasi Kaskinen, Riikka Koski, Annamari Karjala ja Sema Isotalo.

Uusimmat

Näkoislehti

30.9.2020

Fingerpori

comic