Lounais-Häme

Taksiliitto: Asiakkaasta tuli sijaiskärsijä – Uuden lain ohjeistus on puutteellista

Kuva: Tapio Tuomela

Taksiliitto toteaa, että maaseudun ja haja-asutusalueiden taksien saatavuusongelmat johtuvat osin puutteellisesta ennakko-ohjeistuksesta. Liiton mukaan alan yrittäjät ja taksikeskukset eivät saaneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) ennakko-ohjeistusta uudesta liikennepalvelulaista.

– Taksiasiakas joutui sijaiskärsijäksi. Emme halua toimia väärin. Emmekä halua niskaamme suuria sanktioita jälkikäteen, jos toiminta tulkitaankin vastoin ennakko-odotuksiamme tavalla tai toisella kilpailulain vastaiseksi toiminnaksi, taksiyrittäjä ja Taksiliiton III puheenjohtaja Tuomo Heino korostaa.

 

Uuden lain myötä muun muassa taksien asemapaikat sekä liikennöinti- ja päivystysvelvollisuus poistuivat. Myös kilpailulainsäädäntöä sovelletaan sääntelystä vapaaseen taksialaan nyt eri tavalla.

Heino toteaa, että alalla on valmiutta ja halua pitää palveluja yllä myös kasvukeskusten ulkopuolella. Liiketoiminnan on kuitenkin oltava järkevää.

– Ei ole realistista, että näillä alueilla syntyisi kaikkina viikonpäivinä tai vuorokaudenaikoina markkinaehtoista kilpailua ja päivystys hoituisi ilman alueen taksiyrittäjien yhteistä sopimusta. Päivystyksestä ei kuitenkaan uskalleta sopia, koska KKV:n jälkikäteisarvioinnin lopputuloksesta ei ole varmuutta. Katsotaanko toiminta kilpailulain vastaiseksi vai onko se sallittua asiakkaiden etuun perustuen, Heino sanoo.

Heinon mukaan tilanne on sama taksien tilauskeskuksilla.

– Jos lainsäädäntömme ei mahdollista riittäviä ennakko-ohjeita tai -päätöksiä viranomaisilta, jää vastuu lain tulkinnoista yksinomaan yrittäjille ja tilauskeskuksille. Silloin palveluiden saatavuutta parantava ratkaisut jäävät kohtuuttoman suurienkin sanktioiden pelossa toteuttamatta, Tuomo Heino toteaa. FL

Näkoislehti

18.9.2020

Fingerpori

comic