Lounais-Häme Tammela

Talousarvioraami pakottaa kasvattamaan päivähoidon ryhmäkokoja Tammelassa – yli 3-vuotiaiden ryhmään 24 lasta

Tiukka talousarvioraami tietää muutoksia varhaiskasvatuksessa.
Tammelan kunnan varhaiskasvatuksen kielisuihkutusprojektia on tarkoitus jatkaa, vaikka säästöjäkin kaivetaan.

Tammelan sivistyslautakunta hyväksyi osaltaan varhaiskasvatuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä perusopetuksen palvelualueen talousarviot sekä sivistyslautakunnan tulevat investoinnit. Talousarvioraamin lähtökohtana oli, että toimialat sopeuttavat toimintaansa siten, että kulut pysyvät suunnilleen kuluvan vuoden tasolla.

Ensi vuoden talousarvion pysyminen tämän vuoden tavoitetasolla vaatii varhaiskasvatuksessa ryhmäkokojen kasvattamista yli 3-vuotiaiden ryhmässä 21 paikasta 24 paikkaan, koska muuten henkilöstöresurssit eivät riitä. Henkilöstön poissaoloihin on varauduttu kolmella varahenkilöllä, vaikka tarvetta olisi neljällekin.

Tavoitteena on säilyttää kaikki varhaiskasvatuksen palvelut esimerkiksi kielisuihkutuksen ja metsä- ja luontoliikunnan osalta sekä turvata perhepäivähoidon kaksi varahoitoryhmää.

Portaan päiväkodin lapsimääräkehitykseen on varauduttu neljällä työntekijällä kolmen sijaan. Lisäksi Liesjärvellä on aloittanut uusi yksityinen perhepäivähoitaja. Kesämetsä- ja leikkikenttätoiminta on määrä toteuttaa vakituisen henkilöstön voimin.

Perusopetuksessa Kaukjärven ja Letkun koulut lopettavat toimintansa ensi kesänä. Tämä näkyy koulukuljetuskulujen nousuna ja henkilöstön pienenä laskuna.

Koulukeskuksen remontti alkaa ensi vuoden aikana. Saneerauksen aloitukseen on luvassa 200 000 euroa. Väistötilat on määrä järjestää kunnan omiin kiinteistöihin. Investoinnit painottuvat tietotekniikkaan.

Kirjastopalveluihin on kirjattu valmistautuminen kirjaston siirtoon kunnantalolle 2020 kumppanuuspöydän ja sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Suunnittelu ja toteutuksen aloittaminen edellyttää ensi vuodelle 200 000 euroa ja lopputoteutus 400 000 euroa vuonna 2020. Aluehallintovirastolta on tarkoitus hakea valtionavustusta kirjaston kehittämiseen.

Skeittiparkkiin on luvassa ohjattua toimintaa ensi keväänä. Ensi syksynä nuorisopalveluja viedään kylille Walkers-autolla. FL

Näkoislehti

8.8.2020

Fingerpori

comic