Lounais-Häme

Talvi- vai kesäaika? – vielä ehdit äänestää, sillä kansalaiskysely sulkeutuu keskiyöllä

Kyselyn loppusuoralla vastauksia tulvii kiihtyvään tahtiin. Kansalaiskyselyn tuloksia käytetään Suomen virallisen kannan tukena. Lopullisen päätöksen aikakysymyksestä tekee eduskunta.
Pitäisikö Suomessa noudattaa pysyvästi talvi- vai kesäaikaa. Kansalaiskyselyyn ehtii vielä vasta otakantaa.fi -sivustolla.

Kellojen siirtelyä koskevaan kansalaiskyselyyn tulvii loppusuoralla vastauksia kiihtyvään tahtiin. Varttitunnissa kello 20.15–20.30 välillä kyselyyn vastasi yli 5 000 henkilöä.

Kysely sulkeutuu runsaan kolmen tunnin kuluttua kello 24.00.

Kello 20.30 vastauksia oli jo 637 386, mikä on selvästi enemmän, mitä kyselyn järjestäjä liikenneministeriö ennakoi.

Euroopan komissio on ehdottanut, että kahdesti vuodessa tapahtuvasta kellojen siirtelystä luovutaan EU:ssa vuonna 2019.

Ehdotuksen mukaan EU-maat voisivat valita itse, haluavatko ne noudattaa pysyvästi kesä- vai talviaikaa tai siirtyä johonkin muuhun aikavyöhykkeeseen.

Suomessa lopullisen päätöksen asiasta tekee eduskunta.

Liikenneministeriö käyttää Suomen kannan valmistelussa otakantaa.fi -sivuston kyselyn tuloksia.

Kesäaikaa 7 kuukautta ja talviaikaa 5 kuukautta

Nykyisin kesäaikaa noudatetaan seitsemän kuukautta ja talviaikaa viisi kuukautta vuodesta.

Jos Suomi siirtyy yhteen aikaan, viimeisen kerran kelloja siirrettäisiin kesäaikaan eli tunnilla eteenpäin 31. maaliskuuta 2019.

Eri verkkomedioissa olleissa kyselyissä kesä- ja talviajan kannattajia on likimain saman verran.

Myös tilastollisesti edustava gallup-kysely

Koska avoimet kansalaiskyselyt eivät toteuta tilastollista otantaa, tietoa suomalaisten mielipiteistä ja toiveista kerätään myös gallup-tutkimuksella. Kyselyn toteuttaa TNS Kantar Oy.

Tiedonkeruu toteutetaan siten, että tulokset edustavat suomalaisten mielipiteitä alueellisesti, ikäryhmittäin ja sosioekonomisen taustan mukaan.

Lisäksi asian valmistelussa arvioidaan myös muita vaikutuksia ja kuullaan asiantuntijoita.

Suomessa on eduskunnassa muodostettu yhteinen näkemys siitä, että kellojen siirtelystä luopumista edistetään EU:ssa. Siitä ei ole tehty päätöksiä, mihin aikavyöhykkeeseen Suomi tulisi kuulumaan.

Jos asia etenee EU:ssa, myös Suomen on otettava kantaa siihen, mikä on Suomen pysyvä aika.

Komission ehdotusta tullaan seuraavaksi käsittelemään valtioneuvostossa ja eduskunnassa. Käsittelyssä muodostetaan Suomen virallinen kanta asiaan.

EU:ssa direktiivin valmistelu jatkuu neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti