Lounais-Häme

Talvivaaran ympäristövahinkoja puidaan vielä KKO:ssa - Perä ja Lammassaari saivat rajoitetun valitusluvan

Helsinki
02.11.2018, 10:00

Kotimaa

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt rajoitetun valitusluvan Talvivaara Sotkamon toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toimineelle Pekka Perälle ja tuotantojohtajana toimineelle Lassi Lammassaarelle. Valituslupa koskee ympäristön turmelemista koskevan rangaistussäännöksen tulkintaa. Tulkittavana on, täyttyykö rikoksen tunnusmerkistö tilanteessa, jossa haitallisten aineiden määrä on ollut huomattavasti ympäristöluvassa arvioitua suurempi, mutta luvassa ei kuitenkaan ole asetettu aineille tarkkoja päästörajoja, KKO kertoo tiedotteessa.
Asiassa on kyse Talvivaaran kaivoksen jätevedessä ilmenneistä haitallisen suurista natrium-, sulfaatti- ja mangaanimääristä. Hovioikeus katsoi alkukeväällä antamassaan tuomiossa, että lupa ei oikeuta päästöjä, jos ne poikkeavat olennaisesti lupaharkintaan annetuista tiedoista.
Perä tuomittiin hovioikeudessa kuudeksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen törkeästä ympäristön turmelemisesta. Käräjillä hänet oli tuomittu perusmuotoisesta ympäristön turmelemisesta sakkoihin. Lammassaari tuomittiin käräjillä ja hovissa sakkoihin ympäristön turmelemisesta.
KKO myönsi Perälle valitusluvan myös hovioikeuden menettelyä koskevasta kysymyksestä.

Hovioikeus: Päästöt lähivesistöihin erittäin suuria

Hovioikeuden mukaan kaivoksen toiminnasta syntyvät jätevesipäästöt eivät vastanneet Talvivaaran ympäristölupahakemuksessaan ilmoittamia ja kaivoksen ympäristöluvassa mainittuja tietoja jäteveden natrium-, sulfaatti- ja mangaanipitoisuuksista. Oikeuden mukaan yhtiön johdon toiminta ei ollut tahallista, mutta erityisesti Perän menettely osoitti, että yhtiön johto suhtautui piittaamattomasti lain säännöksiin ja viranomaisten määräyksiin.
Hovioikeuden mukaan kaivoksen natrium-, sulfaatti- ja mangaanipäästöt lähivesistöihin olivat erittäin suuria. Kaiken kaikkiaan ympäristöön pääsi yli 20:tä eri alkuainetta, erityisesti rautaa, mangaania, alumiinia, nikkeliä, sinkkiä, uraania, kobolttia ja kadmiumia.
Hovioikeus katsoi maaliskuussa antamassaan tuomiossa, että Perä ja Lammassaari laiminlöivät velvollisuutensa huolehtia siitä, että Talvivaaran ympäristölupahakemuksessa oli riittävät ja oikeat tiedot yhtiön kaivostoiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista. He myös laiminlöivät huolehtimisen siitä, että jäteveden ennakoidusta poikkeavan sulfaatti- ja natriumpitoisuuden syyt selvitetään, että ympäristön pilaantumisen vaaraa ryhdytään ehkäisemään ja että Talvivaara noudattaa ympäristölupansa määräyksiä.

Konkurssipesältä 3,5 miljoonan euron rikoshyöty

Syyttäjät vaativat Perää, Lammassaarta ja yhtiön varatonta konkurssipesää korvaamaan lisäksi 13,3 miljoonaa euroa rikoksella saavutettua hyötyä. Hovi hylkäsi vaatimuksen kokonaan. Yhtiön varaton konkurssipesä tuomittiin käräjillä menettämään 3,5 miljoonaa euroa rikoksella saatua hyötyä. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen ja vapautti yhtiön menettämisseuraamuksesta. Sen sijaan hovioikeus korotti yhtiölle määrättyä yhteisösakkoa 300 000 eurosta puoleen miljoonaan.
Yhtiön toimitusjohtajana toimineen Harri Natusen valituslupahakemusta KKO:hon ei vielä ratkaistu. Natusen sakkotuomio koveni hovissa. Hovioikeus määräsi hänet maksamaan ympäristön turmelemisesta 100 päiväsakkoa eli 12 900 euroa, kun käräjillä tuomio oli 60 päiväsakkoa.

STT

Kuvat:

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti