Lounais-Häme Forssa

"Tämä tyydyttää kaupunkia ja varsinkin yrittäjiä" – Autokeitaan alueelle lisää mitoitusta kaupoille

Tuleva maakuntakaava mahdollistaa nyt Autokeitaan alueen kehittämisen.

Forssan Autokeitaan alueelle kaavailtu vähittäiskaupan suuryksikön 30 000 kerrosneliön enimmäismitoitus nousee 50 000 kerrosneliömetriin Kanta-Hämeen tulevassa maakuntakaavassa 2040. Hämeen liitto huomioi Forssan kaupungin esittämän enimmäismitoituksen lisäämisen tilaa vaativan kaupan tarpeisiin.

– Tämä tyydyttää kaupunkia ja varsinkin yrittäjiä, sehän tärkeintä. Mitoitus on meille mahdollistava, toteaa kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi.

Hämeen liitto myöntyi Forssan kannalle laadittuaan maakunnan kaupan palveluverkkoselvityksestä lisäselvityksen. Lisäselvityksen mukaan Autokeitaan alueen mitoitusta voidaan nostaa 50 000 kerrosneliömetriin ilman, että sillä on merkittäviä vaikutuksia seudun keskustoihin ja muuhun palveluverkkoon.

Enimmäismitoituksen nosto kohdistuu tilaa vaativaan kauppaan, eikä se vaikuta keskustakauppaan.

Maakuntakaavaan tulee periaatteessa tilaa vaativan kaupan osalta ylimitoitus, mutta käytännössä kauppapaikat eivät toteudu joka puolella enimmäismitoituksen mukaisina. Linjaus mahdollistaa kaavateknisesti tilaa vaativan kaupan riittävän kehittymisen seudulla.

Jo Autokeitaan alueen nykyisissä asemakaavoissa on osoitettu tilaa vaativan kaupan rakennusoikeutta 31 000 kerrosneliömetriä, josta on toteutettu kolmasosa.

Maakuntakaavan alkuperäinen 30 000 kerrosneliön mitoitus ei olisi antanut todellista mahdollisuutta Autokeitaan alueen kehittymiseen, koska vähittäiskaupan suuryksikön enimmäismitoituksen osoittama rakennusoikeus on jo varattu nykyisille tonteille.’

Maakuntakaavan 2040 kaavaehdotuksessa oli noteerattu Humppilan lasitehtaan alueen matkailukeskuksen mitoitus 30 000 kerrosneliömetriin ja todettu, ettei Humppilan matkailua palvelevan kaupan alue kilpaile Autokeitaan alueen kanssa, koska Autokeitaan alue kehittyy tilaa vaativan kaupan alueena.

Forssan kaupunki oli aiemmassa lausunnossaan korostanut myös eteläisen Suomen yhtenäisen työssäkäyntialueen toiminnan kehittämistä Forssan seutu huomioiden eritoten matkustajaliikenteessä. FL

Fingerpori

comic

Näkoislehti

24.2.2020

Uusimmat