Lounais-Häme

Tammela esittää valitusten hylkäämistä

 

Tammelan kunnanhallitus hyväksyi maanantaina kunnan lausunnot hallinto-oikeudelle tehtyihin kolmeen valitukseen, jotka koskevat kunnanvaltuuston helmikuista kouluverkkopäätöstä. Valtuusto päätti 6. helmikuuta lakkauttaa Kaukjärven, Letkun, Myllykylän ja Teuron koulut.

Ilkka Tuovinen, Erkki Salama, Katariina Suutela, Tuomas Rantala ja Tero Nieminen ovat valittaneet Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valtuuston päätöksestä ja tähän oikeus on pyytänyt lausuntoa kunnalta. Kunnanhallituksen käsittelemästä lausunnosta ilmenee, että kunnanhallituksen ja Tuovisen näkemykset asioiden kulusta eroavat merkittävästi toisistaan.

Valituksen allekirjoittaneiden mukaan kuntalaisten kuuleminen on laiminlyöty päätöksenteossa valtuutettujen puheoikeutta on rajoitettu lain vastaisesti ja suoraan valituksenalaiseen päätökseen liittyvä kuntalaisaloite on lain vastaisesti jätetty käsittelemättä valtuustossa.

Valittajat vetoavat, että ainoassa asiasta järjestetyssä kuulemistilaisuudessa ei annettu kaikille kuntalaisille mahdollisuutta kertoa mielipidettään.

Kunnan vastineessa todetaan, että kuulemistilaisuus oli aikarajallinen, mutta aikaraja ylitettiin, koska nähtiin tärkeäksi kuulla kaikki pyydetyt puheenvuorot. Puheenjohtaja ja muistion pitäjä pitivät työjärjestysmuistiinpanoja pyydetyistä puheenvuoroista.

Tilaisuuden lopulla oli tiedossa vain yksi pyydetty puheenvuoro, jonka jälkeen pyydettiin vielä yhtä ylimääräistä puheenvuoroa, joista kumpaankin annettiin tilaisuus. Kuulemistilaisuus päätettiin, kun uusia puheenvuoroja ei tullut.

31.10. päivätyn kouluverkkoselvitykseen liittyvät kaikki vastineet, lausunnot ja kannanotot pyydettiin toimittamaan kirjallisina. Pyyntö kannanotoista julkaistiin Forssan Lehdessä, kunnan www-sivuilla ja kerrottiin kuulemistilaisuudessa.

Näillä perusteilla kunta katsoo, että toimenpiteet tiedottamisessa vaikuttamismahdollisuuksien varaamisessa kuntalaisille ovat olleet vähintään riittävät.

Valituksessa esitettyä väitöstä valtuutettujen puheoikeuden rajoittamisesta vastineessa pidetään paikkansapitämättömänä. Valtuutettujen pyytämien puheenvuorojen lisäksi annettiin luvat vastauspuheenvuorolle, kommenttipuheenvuorolle ja kannatuspuheenvuorolle.

Vastineen liitteenä oikeudelle on lähetetty valtuuston kokouksessa laadittu äänite, josta asia vastineen mukaan todettavissa.

Tammelan kunta esittää vastineessa hallinto-oikeudelle, että valtuuston päätöksen kumoamiseen ei ole kuntalaista, hallintolaista eikä muutakaan lainsäädännössä johtuvaa syytä.

-Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt kunnanvaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen, vastineessa todetaan.

Kunta esittää lisäksi vastineen Tuomo Tuovisen yksin allekirjoittamaan valitukseen sekä Letkun koulun vanhempien tekemään valitukseen hallinto-oikeudelle. Kaikki kolme päätöstä koskevat samaista valtuuston kouluverkkopäätöstä ja niissä vaaditaan päätöksen kumoamista. FL

Juttuun korjattu yksin valituksen allekirjoittaneen Tuomo Tuovisen etunimi oikein 12.4. klo 9.00.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic