Lounais-Häme

Tammela lakkauttaa neljä koulua

 

Pitkään vatvotulle kouluverkkokeskustelulle saatiin Tammelassa päätös. Valtuusto päätti kolmen äänestyksen jälkeen, että neljä kyläkoulua lakkautetaan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Samalla Forssan ammatti-instituutilta vapautuneet tilat Norrintiellä otetaan muutostöiden jälkeen sivistystoimen käyttöön.

Valtuutetut käyttivät kokouksessa runsaasti puheenvuoroja. Keskustelun kuluessa Sari Kaakinen (sd.) teki pohjaesityksestä poikkeavan esityksen. Kaakinen esitti, että Teuron koulu lakkautetaan ja oppilaat siirretään Kaukjärven kouluun syksyllä 2017. Muita kouluja ei tässä vaiheessa lakkautettaisi.

Tämän jälkeen Maija-Stiina Rahkonen (kesk.) toisti jo kunnanhallituksessa varajäsenen ominaisuudessa tekemänsä neljän kohdan esityksen, jonka mukaan valtuusto kumoaa vuonna 2007 tekemänsä päätöksen 20 oppilaan alarajasta ja nostaa säilytettävän koulun oppilasmäärän alarajan 28 oppilaaseen. Uusi alaraja astuisi voimaan syksyllä 2019. 

Kolmantena Eero Pura (kesk.) esitti, että kouluista ainoastaan Myllykylä lakkautetaan ja eräissä suunnitelmissa Myllykylään kaavailtu keskuskeittiö rakennetaan Riihivalkaman koululle. 
Keskustelun jatkuessa Simo Pärssinen (kesk.) esitti Harri Kauniston (kesk.) kannattamana, että päätös kouluverkosta jätetään pöydälle. Pärssinen esitti, että eri vaihtoehtojen kustannukset selvitetään tarkemmin ja päätös jätetään uudelle valtuustolle.

Pöydälle jättämisen kannalla oli keskustan valtuustoryhmä Jenni Rauhaniemeä lukuun ottamatta. Käsittelyä jatkettiin äänin 18-9. Mervi Puosi (kok.) jääväsi itsensä kouluverkkoasian käsittelystä ja hänen tilalleen tuli varajäsen Tuomas Mattila. 

Ennen kuin äänestysjärjestyksestä ehdittiin sopia, veti Pura oman esityksensä pois. Pura totesi halunneensa tuoda esiin näkemyksensä siitä, että remontin tarpeessa olevan Myllykylän koulun lakkautus olisi perusteltua. 
Valtuusto äänesti siis seuraavaksi Kaakisen ja Rahkosen esitysten välillä. Äänet jakautuivat täsmälleen samoin kuin pöydällejättöäänestyksessä. 

Lopullinen äänestys käytiin Kaakisen ja hallituksen pohjaesityksen välillä. Kaakisen esitystä kannattivat hänen itsensä lisäksi keskustan Kaunisto, Pura, Pärssinen, Asko Koivu, Minna Nissilä, Juha Ojansuu ja Jukka Simelius sekä SDP:n Taito Syrjälä. Keskustan Seppo Viikari sekä Maija-Stiina Rahkonen äänestivät tyhjää. 

Loput valtuutetuista olivat hallituksen päätösesityksen kannalla. Koulujen lakkauttamisesta päätettiin siis äänin 16-9, 2 tyhjää. Kaakinen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

Ennen äänestyksiä käydyissä ryhmäpuheenvuoroissa näkemyksiä kouluverkkoasiasta perusteltiin laajasti. Keskustan Pärssinen kyseenalaisti tuoreimman kouluverkkoselvityksen luotettavuuden. 
Luottamustoimessa ei aina huomaa, jos valmistelun pohjana käytetään vääriä lähteitä. Erheensä voi kuitenkin myöntää, Pärssinen huomautti. 

Pärssinen kritisoi hallituksen päätösesityksen paikkaavan kirkonkylän näivettymistä kylien lasten kustannuksella. Lisäksi Pärssinen epäili, saavutetaanko koulujen lakkauttamisella todellisia säästöjä, kun lisääntyvien koulukuljetusten tai Norrintien kiinteistön kustannuksista ei ole tietoa.

Kokoomuksen Olli-Pekka Jasu totesi, että eteenpäin on päästävä ja seinien sijaan keskityttävä pedagogiseen kehittämiseen. Jasu muistutti, että kouluverkkoasiaa on vatvottu vuosia.
Ismo Ojansuu (sd.) aloitti kertomalla, ettei ryhmällä ole asiaan yhteneväistä kantaa. Ojansuu oli Jasun kannalla siinä, että päätöksen on synnyttävä.

Susanna Vähä-Herttua (vas.) perusteli myönteistä kantaansa koulujen lakkauttamiseen tasavertaisempien opiskelumahdollisuuksien takaamisella. Kouluverkkoasian ympärillä käydyn keskustelun hän totesi muuttuneen valitettavan hyökkääväksi.

Vähä-Herttua ja Kristiina Liinaharja (vihr.) toivoivat valituskynnyksen päätöksestä olevan korkealla, jotta kunnan ja kylien välinen ilmapiiri ei huononisi. 

Susanna Peltonen (kd.) painotti, että kävivätpä Tammelan lapset koulua missä tahansa, opettajat pitävät lapsista hyvää huolta.

Matti Lintukorpi (ps.) ei käyttänyt puheenvuoroa. FL

 

Valtuutettujen kommentteja kouluverkkoasian käsittelyssä:

 

– Esitys neljän koulun lakkauttamisesta on raju ja nopea leikkaus kouluverkkoon. Esitystä on perusteltu sillä, että kunnan kassan pohja kuulemma häämöttää – mutta onko tämä se tie, jolla suunta kääntyy? Päätös ei varmasti lisää lasten lukumäärää kunnassa. 

Simo Pärssinen (kesk.)

 

– Olen lukenut läksyni ja olen kunnanhallituksen esityksen kannalla, kuten olin myös vuosi sitten. Valtuutetut eivät tee päätöksiä huvikseen, laiskuuttaan tai ymmärrystä vailla, vaan parhaalla ymmärryksellään koko kunnan parhaaksi.

Kristiina Liinaharja (vihr.)

 

– Teuron ja Letkun kylät ovat edistäneet maalle muuttoa ja saaneet Tammelaan lisää asukkaita. Nytkö me tyhjennämme kylät kouluista ja otamme yhden korjattavan kiinteistön (toim. huom. Norrintien kiinteistö) lisää? On typeryyttä tehdä valinta ilman tarvittavaa tietoa.

Minna Nissilä (kesk.)

 

– Toistan jälleen kysymykseni, miksi me emme noudata omia päätöksiämme ja laita alle 20 oppilaan kouluja kiinni? Se olisi tasapuolista ja oikeudenmukaista. Tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyen haluaisin myös tietää, miksi Portaan koulu ei ole lakkautuslistalla?

Sari Kaakinen (sd.)

 

– Oppilasmäärä on laskemassa rajuimmin koulukeskuksessa, noin 50 oppilaalla kuuden vuoden aikana ja Myllykylässä 40 oppilaalla. Kaukjärven ja Myllykylän oppilaat mahtuvat muutaman vuoden päästä kirkonkylään.

Maija-Stiina Rahkonen (kesk.)

 

– Myllykylän koulu vaatii isot remontit ja se on lähellä kirkonkylää. Jos joku koulu on pakko lopettaa, olisi luontevaa, että se olisi Myllykylä. 

Juha Ojansuu (kesk.)

 

– Minulta on kysytty lisääntyvistä kuljetuskustannuksista, Norrintien kiinteistön saneerauksen hinnasta ja suljettujen koulujen ylläpidon hintalapusta. Näihin kysymyksiin en ole osannut vastata.

Harri Kaunisto (kesk.)

 

– Opetuksen laatu ja uuden opetussuunnitelman vaatimukset olivat lähtökohta, kun kouluverkkotyöryhmä aloitti. Säästöt olivat sekundäärinen tavoite.

Kristiina Liinaharja (vihr.)

 

Juttua päivitetty 6.2.2017 klo 20:02:

Lisätty tieto lopullisen äänestyksen äänijakaumasta.

Juttua päivitetty 6.2.2017 klo 21:47:

Lisätty tiedot muista äänestyksistä, ryhmäpuheenvuorojen kommentit ja valtuutettujen kommentteja kootusti.

Juttua korjattu 6.2.2017 klo 22:02:

Korjattu Susanna Vähä-Herttuan nimissä ollut kommentti Kristiina Liinaharjan kommentiksi.

Uusimmat

Fingerpori

comic