Lounais-Häme

Tammela mahdollistaa ranta-asumista

Tammelan kunta on mahdollistamassa mittavalla rantojen osayleiskaavoituksella nykyisten vapaa-ajan asuntojen muuttamisen vakinaisiksi asunnoiksi. 
Parhaillaan nähtäville on asetettu Pyhäjärven läntistä osaa ja Kaukajärven ranta-aluetta koskevat osayleiskaavaehdotukset.
Kaavoituksessa ollaan uudistamassa 2000-luvun alun osayleiskaavoja. Tuolloin vapaa-ajan asuntojen rakennusoikeus oli rajattu yleensä 120 neliömetriin.
Nyt lähtökohtana on rakennusoikeuden päivittäminen 120 neliömetristä 200 neliömetriin. Samalla avataan myös mahdollisuus muuttaa kesämökit vakituiseen asumiseen. Tässä yhteydessä rakennusoikeus nousee 280 neliömetriin.
Rakennuspaikan vähimmäisvaatimuksena on 2000 neliömetrin koko. Sitä pienimmillä jo rakennetuilla tonteilla rakennusoikeus on vähintään 120 neliömetriä.
Tammelan kaavoittaja Miika Tuki sanoo rakennusoikeuden kasvattamiseen päädytyn, koska ristiriita kaavoittamattomien alueiden myönnettyihin rakennusoikeuksiin oli ilmeinen. Nyt rakennusoikeudet ovat samalla tasolla. 
Tuki arvioi, että mahdollisuus vapaa-ajanasunnon muuttamisesta vakituiseen asumiseen tulee kiinnostamaan kiinteistöjen omistajia.
-Vanhat kesämökit soveltuvat huonosti vakituisen asumisen korjauskohteiksi puutteellisen rakennustekniikan takia. Ne tullaan korvaamaan uudisrakennuksilla. Tähän johtavat vakituisen asumisen tiukemmat rakentamismääräykset erityisesti energiatalouden osalta verrattaessa vapaa-ajan asumiseen tarkoitetun rakennuksen määräyksiin. 
Nykyisten kesämökkien purkaminen ajankohtaistuu siinä tapauksessa, jossa lähetään omistajan toimesta tekemään muutosta kiinteistön käyttötarkoituksessa. 
-Muutos käyttötarkoituksessa voi kiinnostaa yllättävän monia esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuvia, Tuki arvioi.
Pyhäjärven länsirannan osayleiskaavassa on laskettavissa yhden käden sormin uudet rantaan sijoittuvat rakennuspaikat. Sen sijaan uusia rakennuspaikka-alueita on sijoitettu useampi Papinsillantien itäpuolelle, jossa ne eivät rajaudu rantaan. 
Kaukjärven ranta-alueen osayleiskaavoituksessa esitetään neljää uutta rakennuspaikkaa Kaukjärven rantaan verrattuna voimassa olevaan osayleiskaavaan. 
Lisäksi osayleiskaavassa esitetään kahdelle maanomistajalle mahdollisuutta osallistua asemakaavan laatimiseen asuinrakennuspaikkojen saamiseksi Kaukjärven pohjoispuolella Siiki-Mutalan asemakaavoituksen yhteydessä. Mahdollinen kaavan laatiminen edellyttää maanomistajien kanssa tehtävää kaavoitussopimusta, koska alueelle rakennettaisiin mm. katuverkko.
Nyt kaavoituksen yhteydessä ei tehdä erillistä emätilatarkastelua, koska se on tehty jo 2000-luvun alun osayleiskaavoituksessa.
Osayleiskaavoituksessa otetaan kantaa myös jätevesien keräilyyn. Kaavassa annetaan suositus jätevesiverkostoon liittymisestä. Tämä on kuitenkin suositus, joten kiinteistöjen omistajat voivat ratkaista ongelman myös rakentamalla kiinteistökohtaiset jätevesisäiliöt uudisrakentamisen yhteydessä. FL

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti