Lounais-Häme

Tammela sanoi ei rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kuntayhteistyölle

Tammelan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat ovat tutkineet rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävien hoidon yhdistämistä Forssan kaupungin kanssa.

Tammelan ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksymättä suunnitelmaa neljän kunnan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palveluiden yhdistämisestä.

Lautakunta katsoi, että palvelut tammelalaisille huononisivat. Se pelkäsi myös, että mallissa on vaara nouseviin kustannuksiin.

Suunnitelmassa kolmen kunnan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun henkilöstö olisi siirtynyt Forssan kaupungin palvelukseen.

-Se tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi Tammelan henkilöstö siirtyisi myös fyysisesti Forssaan. Asiakkaat löytäisivät heidät sieltä tai asioisivat sähköisesti, kertoo Tammelan tekninen johtaja Hannu Jalava.

Seudun teknisen toimen viranhaltijoista muodostettu työryhmä sai toimeksiannon yhteistyön valmisteluun kunnilta. Kunnat määrittelevät kantansa vielä ennen kesän kokoustaukoa.

 

Sopimusta valmistellut työryhmä arvioi, että neljän kunnan alueella tarvittaisiin neljä rakennusvalvonnan ja neljä ympäristönsuojelun henkilöä sekä kaksi toimisto-/lupasihteeriä. Kun valmistelu viime elokuussa alkoi, aloilla oli työvoimaa kunnissa yhteensä 11,1.

Tammelasta seudulliseen yksikköön olisi siirtynyt rakennustarkastaja, ympäristösihteeri ja rakennusvalvonnan sihteeri.

-Teknisiin palveluihin jäisi kuitenkin sen verran rakennusvalvonnan sihteerin nykyisin hoitamia töitä, että niitä varten tarvittaisiin osa-aikainen työntekijä. Tehtäviä ei voi jakaa jäljellejääville, Jalava huomauttaa.

Kuntien tavoite on ollut käsitellä asia valtuustotasolla vielä ennen kesätaukoa.

 

Lähtökohtana on isäntäkuntamalli, jossa kussakin kunnassa olisi jatkossakin tehtävien hallintoon oma toimielin eli lautakunta.

Kuntien yhteistyössä laatima sopimus tulisi voimaan jo ensi vuoden alusta. Sopimus olisi voimassa toistaiseksi ja sen irtisanomisaika olisi 24 kuukautta. Sopimusta ei voi kuitenkaan irtisanoa päättyväksi ennen vuotta 2025.

Tavoitteena hankkeessa on seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kehittäminen kustannustehokkaasti palvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseksi.

Forssan osuus organisaation kokonaismenoista olisi noin 45 prosenttia, Tammelan 31 prosenttia, Jokioisten 17 prosenttia ja Ypäjän 7 prosenttia. Näin Tammelalle sopimuksen mukaiset palvelut olisivast maksaneet 204 500 euroa, Jokioisille kustannus olisi ollut 115 500 euroa ja Ypäjälle 47 000 euroa.

Humppila oli alkuvaiheessa mukana, mutta jättäytyi siitä pois. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic