Lounais-Häme Tammela

Tammelalaiset ovat tyytyväisiä kunnan varhaiskasvatukseen - "Selkeä palaute henkilökunnan tekemälle arvokkaalle työlle"

Vuosittain tehtävän asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat jälleen erinomaisia.
Tammelalaislasten huoltajien arvion mukaan lapset viihtyvät varhaiskasvatuksessa erittäin hyvin. Kuva: Lassi Puhtimäki
Tammelalaislasten huoltajien arvion mukaan lapset viihtyvät varhaiskasvatuksessa erittäin hyvin. Kuva: Lassi Puhtimäki

Tammelan kunnan tekemän varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan liki 98 prosenttia huoltajista oli tyytyväisiä kunnan varhaiskasvatuspalveluihin.

– Luku on huikea, ja olen tulokseen erittäin tyytyväinen. Tammelalaiset ovat selkeästi tyytyväisiä tarjoamaamme palveluun, Tammelan kunnan varhaiskasvatusjohtaja Paula Laakso sanoo.

Kysely on kunnalle helppo tapa kartoittaa, mitä kuntalaiset haluavat. Laakson mukaan kyselyn tulosten avulla toimintaa on kehitetty ja epäkohtiin on voitu reagoida.

– Olemme voineet lähteä kehittämään kielisuihkutus- sekä luontoliikunta- ja metsätoimintaa, koska varhaiskasvatuksen perustoiminta on kunnossa.

Ensimmäiset kielisuihkutusryhmät aloittivat Tammelassa viime elokuussa. Kielisuihkutuksessa käytetään myös suomen kieltä toisin kuin kielikylvyssä, joka tapahtuu kokonaan kohdekielellä.

Kyselyssä kysyttiin huoltajien mielestä tärkeitä asioita, jotta perheen arki olisi mahdollisimman sujuvaa.

Tärkeimmäksi asiaksi nousi kyselyn mukaan se, että lapsen ryhmä ja kaverit pysyvät samoina mahdollisimman pitkään. Lisäksi tärkeänä pidettiin sitä, että tiedottaminen huoltajien ja varhaiskasvatuspaikan välillä toimii ja että lapsi jatkaa samojen kasvattajien kanssa useamman vuoden.

Laakson mukaan varhaiskasvatuksen kehittämisessä nämä seikat otetaan huomioon.

– Tiedottamista tehdään eri kanavien kautta, jotta se tavoittaisi mahdollisimman monet. Luontoliikunta- ja metsätoiminta ollaan lisäämässä osaksi jokaisen ryhmän toimintaa. Siten lapsen ei enää tarvitse vaihtaa ryhmää päästäkseen siihen mukaan, vaan se mahdollistetaan kaikille.

Tammelan kunta on mukana opetushallituksen rahoittamassa 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa. Kokeilu alkaa elokuussa, ja se toteutetaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidoissa.

Kyselyssä huoltajilta kysyttiin toiveita myös kokeilun toiminnan sisällön toteuttamiseen.

Eniten huoltajat toivoivat ryhmässä toimimisen ja sosiaalisten taitojen opettelua, ulkoilua ja liikuntaa sekä normaalia lasten elämää, kuten leikkiä ja monipuolista tekemistä.

– Panostamme näihin teemoihin paljon. Lapsi oppii yhteiskunnassa tarvittavia sosiaalisia taitoja jo varhaiskasvatuksessa. Kahden kansallispuiston kuntana Tammelalla on paljon annettavaa ulkoilun suhteen. Leikki taas on varhaiskasvatuksen perusopetusmenetelmä, sillä siten lapsi tutkii maailmaa, Laakso kertoo.

Kunnan toivottiin myös tarjoavan enemmän harrastusmahdollisuuksia lapsille ja järjestävän enemmän lapsiperheille suunnattuja tapahtumia.

Laakso kertoo, että viime syksyllä Luontokeskuksessa järjestettiin luontoliikuntapäivä, jossa oli nelisensataa osallistujaa.

– Kysyntää selvästi on. Meidän pitää miettiä, miten vastata näihin tarpeisiin.

Yhteistyö on Laakson mielestä pääosassa palvelujen suunnittelussa, ja hän toivoisi huoltajien osallistuvan suunnitteluun enemmän.

Kyselyn tulokset kertovat kuitenkin siitä, että huoltajien ja varhaiskasvatushenkilökunnan näkemykset kohtaavat.

– Henkilökunta tekee työn lasten ja huoltajien kanssa. Kyselyn tulos on heille selkeä palaute siitä, että he tekevät arvokasta työtä ja palvelevat tammelalaisia suurella sydämellä. FL

Tammelan varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely

Kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa 2019, ja siihen vastasi 43 huoltajaa viidestä eri varhaiskasvatuspaikasta.

Kyselyn perusteella 97,6 % huoltajista on tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihin.

Huoltajien arvioiden mukaan lapset viihtyvät varhaiskasvatuksessa erittäin hyvin.

Kunnalta toivottiin lisää harrastusmahdollisuuksia lapsille ja enemmän lapsiperheille suunnattuja tapahtumia.

Uusimmat

Näkoislehti

5.7.2020

Fingerpori

comic