Lounais-Häme

Tammelan kerrostalohanke etenee

Rakennusliike Laaksokunnas oy:n suunnitelma rakentaa viisikerroksinen kerrostalo Tammelan keskustaan Matintien ja Tammelantien kulmaan etenee.

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen kaavoittaja Miika Tuen laatiman osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä luonnosvaiheessa saapuneen muistutuksen ja lausunnot.

Museovirasto esittää lausunnossaan julkisivujen maksimikorkeuden määrittämistä kaavakartan määräyksissä. Muistutuksessa yksi naapuritalon asukas esitti huolensa kaavaratkaisun soveltuvuudesta alueelle.

Havainnekuvista käy ilmi, että uusi kerrostalo sopii maisemaan sekä korkeutensa että julkisivunsa puolesta. Tammelankujan kevyen liikenteen väylään ei uudessa kaavassa ole esitetty muutoksia.

Kunnanhallitus asetti asemakaavakartan ja kaavaselostuksen sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 päivän ajaksi. Lausuntoja ehdotusvaiheen kaavamateriaalista pyydetään vielä useammalta eri taholta.

Kunnanhallitus myönsi kokouksessaan myös täyttöluvan yrityskoordinaattorin työsuhteelle.

Yrityskoordinaattorina Tammelassa viime vuonna aloittanut Milla-Mari Hallikainen on irtisanoutunut tehtävästään 31. lokakuuta alkaen.

Yrityskoordinaattori on toiminut kunnan yhteyshenkilönä ja ohjausryhmän jäsenenä Hämeen Kylät ry:n Omalta Kylältä Hämeessä -hankkeessa.

Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi hankkeen ohjausryhmään maaseutuasiamies Veli-Matti Puran. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic