Lounais-Häme Tammela

Tammelan Kydön kaava poiki vain yhden myöhäisen mielipiteen – Heiniläntien lisääntyvä käyttö huolettaa

Tammelan asuinalueen kaavoitus menee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn.
Tammelan Kydön asemakaavasta ei jätetty sen nähtävillä ollessa yhtään yksityistä muistutusta. Yksi mielipide saapui myöhässä. Kuva: Pekka Rautiainen
Tammelan Kydön asemakaavasta ei jätetty sen nähtävillä ollessa yhtään yksityistä muistutusta. Yksi mielipide saapui myöhässä. Kuva: Pekka Rautiainen

Tammelan uusien pientalotonttien kaavoitus etenee Kydössä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy alueen asemakaavamuutoksen – ja laajennuksen koskien kortteleita 734, 735 ja 735B.

Kaavaehdotusmateriaali oli julkisesti nähtävillä helmi-maaliskuussa. Kaavasta ei tuolloin jätetty yhtään yksityistä muistutusta mutta myöhemmin saapui yksi mielipide.

Kaavan ulkopuolelle jääneen kiinteistön omistaja toivoi tasapuolisuuden nimissä kiinteistönsä liittämistä kaava-alueeseen ja ilmaisi huolensa Heiniläntien liikennekäytön kasvamisesta.

Kaavoittaja Miika Tuki toteaa vastineessa, ettei kyseisen kiinteistön liittäminen kaavaan ole kunnan kannalta taloudellisesti järkevää, sillä tällöin Heiniläntie pitäisi asemakaavoittaa kiinteistölle asti.

Kaksi muuta yksityisen maanomistajan omistamaa kiinteistöä voitiin ottaa kaavaan mukaan, koska niiden osalta ei ole tarvetta uusiin liikennejärjestelyihin eli niille voidaan liikennöidä kaavassa osoitettujen tai jo olemassa olevien kaavakatujen kautta.

Mitä tulee liikennöinnin kasvamiseen, kaavassa on mahdollistettu kevyen liikenteen kulku uusilta katuyhteyksiltä Heiniläntielle. Sen ei pitäisi olla ajoneuvoliikenteen lailla häiritsevää tai vaarallista.

Lausunnon antaneilla Hämeen Ely-keskuksella, Hämeen liitolla, Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymällä ei ollut kaavasta huomautettavaa. Lounea esitti, että sen alueella olevat verkostot huomioidaan kaavassa.

Ympäristölautakunta toi jo luonnosvaiheessa esiin tarpeen laajemmasta hulevesiratkaisusta. Teknisen lautakunnan mukaan hulevesien käsittely on otettu riittävästi huomioon, kun huomioidaan myös suunnitellut hulevesien käsittelyratkaisut kaava-alueen ulkopuolella.

Uusimmat

Näkoislehti

15.7.2020

Fingerpori

comic