Lounais-Häme Tammela

Tammelan suuntana alijäämäkierre – "Nyt on todella vakava paikka"

"Sosiaalitoimen kulujen kasvun taustalla ovat pitkäkestoiset syyt, jotka liittyvät kuntalaisten hyvinvointiin."
Kunnanjohtaja Kalle Larsson toteaa, että Tammelan kunnan taloudessa on nyt suunnan kääntämisen aika. Kuva: Tapio Tuomela
Kunnanjohtaja Kalle Larsson toteaa, että Tammelan kunnan taloudessa on nyt suunnan kääntämisen aika. Kuva: Tapio Tuomela

Tammelan kunnan vuoden 2019 tilinpäätös on alijäämäinen. Alijäämää muodostui 2 112 095 euroa. Vuoden 2018 tilinpäätös oli 1 072 237 euron verran alijäämäinen. Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson toteaa, että kunnan taloudessa on nyt käsillä todella vakava paikka.

– Suunta on kohti alijäämäkierrettä, ja nyt on suunnan kääntämisen aika. Kunnan taloutta on syytä arvioida pari vuotta taaksepäin ja pari vuotta eteenpäin, jotta siitä voi rakentaa kokonaiskuvan. Tammelan osalta kokonaiskuva on alijäämäinen, mikä on erittäin huolestuttavaa, Larsson sanoo.

Alijäämäkierre johtuu Larssonin mukaan siitä, että tulot ja menot eivät kohtaa.

– Valtionosuuskertymä ei ole ollut viime vuotta lukuun ottamatta odotettu. Valtioneuvosto halusi erillispäätöksellään kohentaa kuntien taloutta ja maksatti osan vuoden 2020 valtionosuuksista jo vuonna 2019. Tämä summa on pois tämän vuoden toteumasta, joskin valtioneuvosto on luvannut, ettei kuntia jätetä yksin koronan aiheuttamien vaikeuksien kanssa, Larsson kertoo.

Verotuloja kertyi odotettua vähemmän

Viime vuoden alijäämäisen tilinpäätöksen yhtenä syynä on Larssonin mukaan se, että verotuloja kertyi lähes 500 000 euroa vähemmän mitä talousarviossa oli ennakoitu. Larsson toteaa, että tämä johtui osittain valtakunnallisista syistä, joita olivat tulorekisterin käyttöönotto, verokorttiuudistus ja verotuksen valmistumisen muuttuminen jatkuvaksi niin, ettei valmistumiselle ole enää selkeää päivää.

– Tammelan kunta saa vuosi vuodelta vähemmän veroja, minkä selityksenä on väestörakenne. Yhä useampi tammelalainen ei ole enää työikäinen vaan eläkeläinen, jolloin hän myös maksaa vähemmän veroja. Yhä useamman kuukausiansiot ovat myös niin alhaiset, ettei heidän tarvitse maksaa lainkaan kunnallisveroa.

Larsson toteaa, että kunnan pitää tulevaisuudessa huomioida valtionosuuksien ja verokertymän lasku, sillä tähän asti kunta on tehnyt tulojen osalta liian positiivisia talousarvioita.

Sosiaalipuolen toimintamenot ylittyivät

Tilinpäätöksen alijäämän taustalla on myös, että sosiaalipuolen toimintamenot ylittyivät arvioidusta 608 000 eurolla.

– Sosiaalitoimen kulujen kasvun taustalla ovat pitkäkestoiset syyt, jotka liittyvät kuntalaisten hyvinvointiin. Jotta kulut eivät enää jatkossa kasvaisi, meidän on pakko pystyä pitämään kuntalaisista parempaa huolta.

Larsson haluaa kumota hänen mukaansa kylillä liikkuvat puheet siitä, että iso alijäämä johtuu Kaukjärven koulun myynnistä 70 000 euron hintaan.

– Kaukjärven koulun myynnistä tehtiin kunnan kirjanpitoon noin 500 000 euron alaskirjaus, mutta kirjanpitoon tehtiin myös lähes samansuuruinen poistoerotuksen korjaus. Se mitätöi koulun myynnin aiheuttaman alaskirjauksen, Larsson sanoo.

Kunnanhallitus päätti allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja jättää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Alijäämä siirretään yli-/alijäämätilille taseeseen, ja kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään tilinpäätösasiakirjaan tarvittaessa vielä teknisluonteisia korjauksia ja lisäyksiä ennen kunnanvaltuuston käsittelyä, mikäli nämä korjaukset eivät vaikuta tilikauden tulokseen. FL

Lue myös: Tammela on tekemässä kolmannen rajun alijäämätuloksen putkeen – Kunnanjohtajan mukaan kunta on silti uuden kasvun alussa (FL 19.11.2019)

 TAMMELAN TILINPÄÄTÖS 2019
TULOSLASKELMA
(miljoonaa euroa) 2019 2018
Toimintakate -34,2 -31,9
Verotulot 21,8 21,2
Valtionosuudet 11,8 11,6
Vuosikate -0,6 0,9
Poistot -2,1 -2,1
Tilikauden tulos -2,7 -1,2
Tilikauden yli-/alijäämä -2,1 -1,1
TUNNUSLUVUT JA TASE
Toimintakatteen kasvu (%) ed. vuosi 7,2 -0,4
Vuosikate (%) poistoista -28,5 42,0
Vuosikate (e/asukas) -100,8 141,5
Nettoinvestoinnit 1,0 1,8
Lainamäärä 10,2 8,0
Lainat (e/asukas) 1 704,0 1 331,0
Taseen yli-/alijäämä 5,3 7,4
KONSERNI
Konsernin yli-/alijäämä -2,6 -1,6
Konsernitaseen yli-/alijäämä 9,3 11,5
Konsernilainakanta 15,9 14,0
Konsernilainat (e/asukas) 2 651,0 2 310,0
Veroprosentti 2019 20,25
Asukasluku 31.12.2019 6 018
Asukasluvun muutos edellisestä  vuodesta -53

Uusimmat

Näkoislehti

10.8.2020

Fingerpori

comic