Lounais-Häme

Tammelan ympäristölautakunta: Tanilanlammen saa käsitellä kemiallisesti

Tanilanlammin Suojelu ry haki Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa vesilain mukaiseen lammin kemikaalikunnostukseen Kuivajärvenharjun pohjavesialueella Tammelassa. Ympäristölautakunnalla ei ole aikeista huomautettavaa.

Lautakunta kuitenkin muistuttaa, että kemikaalin annostus ja kemikalointi pitää suunnitella ja toteuttaa niin ettei vesiympäristöön, eläimistöön ja pohjaveteen aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

Kemiallisella kunnostuksella on tarkoitus vähentää Tanilanlammin rehevyyshaittoja ja parantaa lammin virkistyskäyttöä.

Käsittelyn on määrä saostaa fosfori Tanilanlammin pohjaan alumiinikloridilla.

Tanilanlammi on kooltaan noin seitsemän hehtaaria ja sen valuma-alue on pieni, joten veden vaihtuvuus on hidasta. Ulkoinen ja sisäinen kuormitus aiheuttaa veden rehevöitymistä. Lammin sietokyky valuma-alueelta tulevaa kuormitusta ja sisäistä kuormitusta vastaan on heikko.

Lammin alusvesi onkin kerrostuneisuuskausien lopulla ollut hapetonta tai vähähappista,

Kuivajärven viereinen Tanilanlammi puhdistettiin jo kerran alumiinikloridilla vuonna 2000 leväongelmien vuoksi. Kemikaalikäsittelyllä ei havaittu olleen haitallisia vaikutuksia. Käsittely tehosi ja kirkasti vettä, mutta toimenpiteen vaikutukset ovat sittemmin hiipuneet.

Tanilanlammissa on todettu säännöllisesti varsin runsaasti levää ja klorofyllipitoisuudet ovat olleet erittäin rehevien vesien tasolla. FL

Lue myös:  Rehevöityminen vaivaa useita seudun järviä

Uusimmat

Fingerpori

comic