Lounais-Häme Tammela

Tammelassa alkaa englannin opetus eka- ja tokaluokkalaisille

Ensimmäinen vieras kieli tulee koko maassa perusopetuksessa pakolliseksi oppiaineeksi ja osaksi kansallista tuntijakoa 1. luokalla.
Englannin kielen opetus alkaa Tammelassa entistä aiemmin. KUVA: Lassi Puhtimäki

Tammelan kunnan sivistyslautakunta päätti nostaa 1. ja 2. luokkien tuntijaon 20:stä vuosiviikkotunnista 21:een vuosiviikkotuntiin. Tunti kohdennetaan ensimmäisen vieraan kielen eli englannin opetukseen 1. ja 2. luokkien oppilaille. Muutos tulee voimaan 1.8.2019 alkaen.

Ensimmäinen vieras kieli tulee koko maassa perusopetuksessa pakolliseksi oppiaineeksi ja osaksi kansallista tuntijakoa 1. luokalla kevätlukukaudesta 2020 alkaen.

Tammelassa on päiväkodeissa aloitettu kielisuihkutus vuonna 2018. Sivistyslautakunta toteaa, että kielenopetuksen jatkumon takaamiseksi on oppilaiden kannalta järkevintä aloittaa ensimmäinen vieras kieli eli englanti syyslukukauden 2019 alkaessa. Järjestelyllä ei tule lukukauden mittaista taukoa opetukseen, koska lakisääteisesti kielenopetus tulee aloittaa tammikuusta 2020.

Monen ensiluokkalaisen opetus toteutetaan 1. ja 2. luokkien yhdysluokassa, jolloin myös 2. luokan oppilaat hyötyvät opetuksesta. Jos varhennus aloitettaisiin vasta 1.1.2020, jouduttaisiin lukuvuotta varten tekemään muun muassa erilliset lukujärjestykset ja kuljetusaikataulut syksyksi ja kevääksi.

Varhennettua kielenopetusta on tarkoitus antaa pienissä erissä, noin tunnin verran viikossa, muun opetuksen lomassa niin sanottuna kokonaisopetuksena.

Varhennetun kielenopetuksen aloittamista perusopetuksessa ovat valmistelleet alakoulujen englanninopettaja Suvi Jussila sekä luokanopettajat Tarja Simola ja Jaana Kähkönen. Suvi Jussila on toiminut varhaiskasvatuksessa kielisuihkutuksen kehittäjänä sekä konsultoinut päivähoidon henkilöstöä kielisuihkutuksen työtavoissa.

Varhennettu kielenopetuksen todetaan edellyttävän jatkossakin suunnitelmallista henkilöstön kouluttautumista sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic