Lounais-Häme

Tammelassa hiotaan hankintaohjeita

Tammelassa on laadinnassa kunnan hankintaohjeet, jotka ulottuvan aina alle 60000 euron hankintoihin. Tavoitteena on saada tarjouskilpailuihin mukaan enemmän paikallisia pk-yrityksiä. Yrityskoordinaattori Milla-Mari Hallikainen kertoi torstaina yrittäjien aamukahveilla, että myös muissa seutukunnan kunnissa uudet hankintaohjeet ovat ajankohtainen asia.

Hallikaisen mukaan hankintaohjeista on toivottu sellaiset, että julkiset hankinnat voitaisiin toteuttaa avoimesti ja läpinäkyvästi pieniäkin hankintoja myöten.

Hallikainen sanoo käytäntöjen olleen hankinnoissa kirjavaa. Vaihtoehtoina on pienten hankintojen osalta sähköinen järjestelmä tai pienten hankintojen julkistaminen kunnan nettisivuilla. Ongelmaksi on koettu mm. se, että kunta on pienissä hankinnoissa lähestynyt tiettyjä tuttuja partnereita ilman julkista kilpailutusta.

Esimerkiksi Forssassa käytössä on kilpailutusportaali Cloudia.

Hallikainen toteaa, että Tammelan hankintaohjetta laatii kesäkuun loppuun mennessä harjoittelija Tomi Järvinen.

Hankintojen julkisuuden lisäämisessä Hallikainen nosti esimerkiksi Hämeenlinnan, joka on pistänyt kaikki ostolaskunsa nähtäville.

Tammelan Yrittäjien puheenjohtaja Timo Nummela sanoo yrittäjän näkökulmasta tärkeäksi, että Forssan seudulla päästäisiin hankinnoissa seudulliseen portaaliin.

-Me emme elä pelkillä Tammelan töillä, Nummela tiivistää.

Hankintaohjeiden laadinnan lisäksi Hallikainen kertoi Tammelan uusivan opasteensa ja kylttinsä. Ensi heinäkuussa Tammelan kunnantalo pidetään auki mm. matkailuneuvonnan parantamiseksi. Kunta on palkkaamassa kesäksi neljää nuorta pr-sissiä, joiden töihin matkailuneuvontaa tullaan myös sovittamaan. Myös Tammelan mökkiläisiä halutaan palvella pitämällä kunnantaloa auki. Tosin esimerkiksi rakennusvalvonta on palvellut myös heinäkuisin vaikka virastotalo olisikin ollut suljettu.

Rautakauppa Armantin yrittäjä Antti Alasentie (kok.) toivoo, että hankinnoissa edettäisiin avoimeen ja läpinäkyvään suuntaan. Hankinnoissa pitäisi päästä myös seudullisuuteen. Alasentie esittää, että vuodessa seudun kunnat järjestäisivät neljä yhteistilaisuutta, joissa seutukunnan tulevia julkisia hankintoja esiteltäisiin. Nyt Alasentien mukaan voi käydä niin, että kunnan virkamies kyselee kolmelta seutukunnan ulkopuoliselta yritykseltä hintatarjoukset, joiden pohjalta edetään ostoon. Tällöin seutukunnan yrittäjä tulee kokonaan sivuutetuksi.

Alasentie kaipaa myös seutukunnan yrityksiltä parempaa verkostoitumista tiedon vaihtoon julkisista hankinnoista.

Alasentie on ollut tällä valtuustokaudella Tammelan kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja on ehdolla myös kuntavaaleissa. Seutukunnan tarkastuslautakuntien puheenjohtajat ovat kokoontuneet säännöllisesti vuosittain ja Alasentie pitää käytäntöä hyvänä. Julkisten hankintojen ja varsinkin pienten hankintojen käytännöissä Alasentie näkee paljon parantamisen varaa avoimempaa suuntaan. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic