Lounais-Häme Jokioinen

"Tässä tehdään sitä mitä maanantaina vaadittiin" – ilmaston iso paha hiilidioksidi voi muuttua hyväksi Jokioisilla

VTT ja St1 kokeilevat ilmastoa rasittavan hiilidioksidin jalostamista hiilen korvaajaksi.
Pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksiin pyrittäessä hiilestä tulee niukka resurssi, ja esimerkiksi teollisuuden hiilitehokkuus korostuu. St1:n ja VTT:n koelaitos ja sen hiilidioksidin hyödyntämisprosessi kiinnostivat avajaispäivänä Jokioisilla.

Teollisuudesta ylijäävä hiilidioksidi voidaan hyödyntää esimerkiksi bensiininä, dieselinä tai vaikkapa parafiinikynttilänä. Teknologian tutkimuskeskus VTT ja energiayhtiö St1 kokeilevat miten ilmastomuutoksen kiihdyttäjä ja ongelma saataisiin valjastettua kiertotalouden hyötykäyttöön.

VTT ja St 1 avasivat tiistaina koelaitoksen energiayhtiön biojalostamon yhteyteen Jokioisille. Hiilidioksidista tuotetaan koeajoissa hiilivetyjä, ja ne taas voidaan jalostaa edelleen hyödykkeiksi.

– Tässä tehdään käytännössä sitä, mitä maanantaina IPCC:n ilmastoraportissa vaadittiin, kiteyttää johtaja Patrick Pitkänen St1 Renewable Energy oy:stä.

Yhtiö on hankkeessa mukana tosissaan, sillä se aikoo muuttaa fossiilisiin energialähteisiin perustuvan bisneksensä tulevina vuosikymmeninä uusiutuvien energialähteiden varaan.

– Tavoitteemme on olla johtava hiilidioksidiperäisen energian valmistaja ja myyjä. Etsimme ratkaisuja siihen, Pitkänen lisää.

Kun yhtiö valmistaa Jokioisilla jätteistä ja tähteistä etanolia liikennekäyttöön, sivutuotteena syntyy uusiutuvaa hiilidioksidia. Pitkäsen mukaan hiilidioksidia syntyy yhtä paljon kuin polttoainettakin.

Jokioisten koelaitoksessa hyödynnetään tästä tuotantoprosessista erotettua hiilidioksidia ja vedestä sähköenergialla tuotettua vetyä.

Kokeilua varten VTT on rakentanut tehdasalueelle konttikoelaitoksen. Jokioisten biojalostamon pihalla on käytössä sekä hiilidioksidia käsittelevä laitteisto että vetyä elektrolyysin avulla tuottava osa.

Laitoksen täydentää synteesilaite, jossa hiilidioksidista ja vedystä valmistetaan sekä nestemäisiä että kiinteitä hiilivetyjä. Niistä voidaan jalostaa tuotteita, kuten vahoja, nestemäisiä hiilivetyjä, synteettistä kaasua ja metanolia.

VTT pyrkii luomaan kokeilussa uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi polttoaineiden ja kemikaalien tuottajille.

Jokioisten pilotti kestää viisi viikkoa.

– Kokeilujen lisäksi teemme myös teknistaloudellisia laskelmia erilaisten hiilidioksidia hyödyntävien teollisuusprosessien kannattavuudesta. Nykytiedon mukaan se ei ole taloudellisesti kannattavaa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Janne Kärki VTT:ltä.

Kärki muistuttaa, että kannattavuus voi kellahtaa parempaan suuntaan.

– Jos esimerkiksi sähkön hinta laskisi 35 prosenttia tai valmiin tuotteen hinta nousisi 25 prosentilla, tilanne olisi toinen.

Jokioisten kokeilu on osa VTT:n kaksivuotista Bioeconomy+ hanketta, jossa kehitetään ratkaisuja ilmastonmuutoksen rajoittamiseen.

Hankkeen yhtenä sovelluskohteena tarkastellaan liikennekäyttöön soveltuvan biokaasun tuotannon tehostamista metanoimalla hiilidioksidia ja vetyä. Toisena sovelluskohteena tutkitaan juuri nestemäisten ja kiinteiden hiilivetyjen tuotantoa.

Hankkeessa lasketaan muun muassa erilaisten öljytuotteiden ja tehostetun biokaasun tuotannon kannattavuutta eri markkina- ja toimintaympäristöissä sekä arvioidaan liiketoimintamahdollisuuksia.

Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, VTT ja useat projektikumppanit. FL

Näkoislehti

28.9.2020

Fingerpori

comic