Lounais-Häme

Teknologiateollisuus pääomittaa: HAMK saa 400 000 euroa

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) tekniikan ja liikenteen alat saavat 400 000 euroa. Lahjoituksen takana on Teknologiateollisuus.

-Tämä on meille hieno uutinen. Se kertoo tekemämme työn arvostuksesta ja myös kannustaa meitä kehittämään tekniikan alan koulutusta entistä työelämäläheisemmäksi ja innostavammaksi, rehtori Pertti Puusaari toteaa.

HAMK aikoo lisätä entisestään digitaalisuutta, automaatiota ja robotiikkaa sekä yritysyhteistyötä kaikessa tekniikan koulutuksessa.

-Tekniikan oppimisympäristöjen kehitystyössä otetaan huomioon erityisesti monialaisuus ja yhteistyö eri alojen kesken, toteaa HAMK:n Teknologiaosaamisen yksikön johtaja Lassi Martikainen.

Sekä Teknologiateollisuus ry että Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö osallistuvat ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen 1,5 miljoonalla eurolla kumpikin.

Teknologiateollisuus haluaa lahjoituksellaan kannustaa ammattikorkeakouluja tekniikan ja liikenteen alan koulutuksen ja osaamisen strategiseen kehittämiseen. Kokonaissumma 3 miljoonaa euroa myönnetään seuraaville ammattikorkeakouluille tekniikan ja liikenteen koulutusalalle.

 

Kolme miljoonaa euroa jaettiin yhdeksälle ammattikorkeakoululle. Suomessa on 19 ammattikorkeakoulua, joissa on insinööritutkintoon johtavaa koulutusta.

Valittaessa lahjoituksen saavia ammattikorkeakouluja tarkasteltiin kunkin ammattikorkeakoulun toimintaa tietyin kriteerein. Vaakakupissa painoivat valmistuneiden insinöörien määrä, insinöörikoulutuksen vetovoima, ja tutkinnon suorittaneiden osuus insinöörikoulutuksen aloittaneista. Lisäksi tarkasteltiin työllistyneiden osuutta vastavalmistuneista insinööreistä ja yhteistyötä yritysten kanssa, profiloitumista ja osallisuutta korkeakoulujärjestelmää koskevissa rakenteellisen kehittämisen hankkeissa.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtajan Jorma Turusen mukaan ammattikorkeakoulujen on tärkeää panostaa erityisesti koulutuksen laatuun ja työelämälähtöisyyteen sekä opintojen etenemiseen. Tällä on suuri vaikutus yritysten osaaja- ja osaamistarpeiden näkökulmasta.

-Lahjoitus korostaa insinöörikoulutuksen tärkeyttä Suomelle. Haluamme kannustaa myös muita tahoja osallistumaan varainhankintakampanjaan. Koulutusta on erityisesti suunnattava aloille ja osaamisiin, joille on kasvavaa tarvetta yrityksissä ja työelämässä, Turunen painottaa.

Noin neljännes teknologiateollisuuden Suomen henkilöstöstä on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon. Osuus on ollut kasvussa, ja sen arvioidaan kasvavan lähivuosina edelleen.

 

Valtio on varautunut pääomittamaan ammattikorkeakouluja enintään 24 miljoonalla eurolla. Vastinrahoitus kohdennetaan suhteessa ammattikorkeakoulun keräämään yksityiseen pääomaan siten, että yksittäisen ammattikorkeakoulun vastinrahoituksen määrä ei voi ylittää 4 miljoonaa euroa. Valtio tekee vastinrahoituspäätökset vuoden 2018 lopussa.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic