Lounais-Häme

Teuro tarvitsee monitoimikeskuksen

Teurolaisen Tuomo Tuovisen johdolla on koottu ja toimitettu mittava kannanotto Teuron koulun kehittämisestä Tammelan pohjoisosan monitoimikeskukseksi.

Teuron-Kuuslammin kylätoimintayhdistyksen, Susikkaan kyläyhteisön, Teuron koulun vanhampainyhdistyksen, Teuron–Kuuslammin VPK:n ja Teuron metsästysyhdistyksen edustuksen lisäksi kannanoton valmisteluun ovat osallistuneet myös lukuisat pohjoisen Tammelan kylien yritykset.

Kannanoton ytimessä on Teuron koulun pitkäjänteinen säilyttäminen ja kehittäminen monitoimikeskuksena.

Kannanotossa nostetaan esille mm. Teurolta Hämeenlinnaan suuntautuva työssäkäynti. Tämän mahdollisuuden kehittäminen avaa Tuovisen mukaan mahdollisuuksia kylän asukasmäärän kasvattamiseen, kunhan kylän palveluita kyetään pitämään kiinni.

Tuovisen mukaan jatkuva uhka koulun lakkauttamisesta ei ole viime vuosina ollut paras käyntikortti markkinoida kylää asuinpaikkana esimerkiksi Hämeenlinnan suuntaan. Jo tällä hetkellä Teurolta käydään töissä Hämeenlinnassa, jonne matka ei kestä puolta tuntia kauempaa.

Kannanotossa esitetään viime vuoden kouluverkkoselvitykseen nojautuva oppilasennuste, jonka mukaan Teuron koulun oppilasmäärä on kasvamassa 16:sta 35:een vuoteen 2021 mennessä.

Tuovisen mukaan päivähoidon puuttuminen on melkoinen ongelma ja lapsia kuljetetaan nyt hoitoon Tammelan keskustaan ja Riihivalkamaan. Tuovinen sanoo 30-sivuisen kannanoton olevan ruohonjuuritason raportti, jossa esitetään vaihtoehtoja Teuron kylän kehittämiseksi.

Vaihtoehtoihin kuuluu myös liikuntahallin rakentaminen koulun yhteyteen. Talkootyöllä kustannukset voidaan laskelman mukaan painaa noin 400000 euroon.

-Piirustukset ovat valmiina ja rakennuslupaa voitaisiin hakea heti, kun koulun tulevaisuus on turvattu, Tuovinen sanoo.

Teuro–Kuuslammi kylätoimintayhdistyksen puheenjohtaja Mikko Pietilä sanoo koulun voimakkaasti positiivisen oppilasennusteen perustuvan ns. korvamerkittyihin, olemassa oleviin lapsiin.

Pietilä toivoo, että myös muissa kylissä riittäisi puhtia vastaavien selvitysten tekoon. Pietilän mukaan nyt kylien mahdollinen potentiaali on vaarassa jäädä huomioitta päätöksenteossa.

-Mielestämme olemme voineet perustella hyvin miksi Teuron koulu pitää säilyttää ja kehittää. Asioiden valmistelussa pitäisi kuunnella enemmän erityisesti lapsiperheitä, joita päätökset koskevat, Pietilä sanoo.

Kannanoton lähtökohtia on se, että Tammelan kaltaisessa laajassa kunnassa kaikkien sen osien asukkailla on oikeus antaa panoksensa kunnan vetovoiman parantamiseen. Lisäksi Tammelan kaikkien osien tasapainoinen kehitys on mahdollista vain jos perheiden tarvitsemat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut ovat kunnossa.

Kannanoton mukaan Letkun, Teuron ja Portaan koulujen säilyttäminen turvaa laajojen pohjoisten, itäisten ja eteläisten alueiden myönteisen asukaskehityksen. FL

 

Paljon ideoita esiin
Pohjoisen Tammelan kylien selvitys sisältää monia ideoita Teuron kylän kehittämiseksi.Lähtökohtana on se, että laskeviin väestöennusteisiin ei pidä reagoida ennakoiden supistamalla palveluita, joille on vielä selvästi kasvavaa kysyntää.Oppilaskohtaiset kustannukset eivät saisi olla määräävä tekijä, joka vaikuttaa lähiopetuspalveluiden tasapuoliseen saatavuuteen kaikille asuinpaikasta huolimatta.Tammelan kunnan "kumppanuusohjelmaan saadaan konkretiaa aloittamalla yhteinen Teuron lähikouluprojekti.Kylätoimintayhdistys ja perustettava Pohjois-Tammelan osuuskunta yhdessä kylien ja niiden asukkaiden ja yritysten kanssa rakentaa liikuntahallin Teuron koulun yhteyteen.T-KKY ja P-TOK valmiit vastaamaan koulukiinteistön ylläpidosta kohtuullista korvausta vastaan. Vaihtoehtoisesti T-KKY ja P-TOK ovat valmiit ostamaan koulun ja vuokraamaan sen kunnalle koulukäyttöön.HHT-käasvukäytävään imuun pääsy onnistuu vain jo kyläkoulu säilyy lähikouluna.Kunta kaavoittaa tontteja ja rakennuttaa vuokrarivitalon Teuron-Kuusniemen alueelle.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti