Lounais-Häme

Tielautakunnat jäävät alkavana vuonna historiaan - Yksityistietoimitukset siirtyvät Forssassakin kokonaan Maanmittauslaitoksen hoitoon

Yksityistietoimitukset Forssassakin kokonaan Maanmittauslaitoksen hoitoon.
Yksityistietoimitukset ovat jatkossa kattavasti Maanmittauslaitoksen heiniä. Kuva: Tapio Tuomela

Uusi yksityistielaki määrittää, että kunnan tielautakunnalle laissa säädetyt tehtävät kuten tielautakunnan toimitukset siirtyvät alkavan vuoden alusta Maanmittauslaitokselle tai sitten kunnalle, jos se pitää kiinteistörekisteriä asemakaava-alueidensa osalta.

Forssan seudulla vain Forssan kaupunki on pitänyt kiinteistörekisteriä asemakaava-alueellaan, mutta kaupunki on sopinut Maanmittauslaitoksen kanssa, että yksityistoimitukset siirtyvät kokonaan Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi 1.1.2019 lukien. Maanmittauslaitos on naapurikunnissa muutenkin pitänyt kiinteistörekisteriä.

Keskeneräiset yksityistieasiat käsitellään kuitenkin nykyisissä tielautakunnissa. Tielautakunnat lakkaavat toimimasta kokonaan vuoden 2019 lopussa.

Uusi yksityistielaki olisi tuonut kiinteistörekisteriä pitävälle Forssan kaupungille uusia tehtäviä, jotka eivät sitä ennen ole kuuluneet kenenkään viranhaltijan toimenkuvaan.

Kaupungingeodeetti Aki Härmä toteaa, että sopimus Maanmittauslaitoksen kanssa osoittautui kokonaisharkinnassa järkevimmäksi.

– Suomessa on noin 70 kuntaa tai kaupunkia, jotka pitävät itse kiinteistörekisteriä, ja muissa kunnissa se on Maanmittauslaitos.

Maanmittauslaitos velkoo yksityistietoimituksissa toimitus- ja päätösmaksut asiakkaalta oman taksansa mukaan. Sopimuksesta ei aiheuta kaupungille kustannuksia. Kuntalaisille ja tieosakkaille sopimus takaa yhdenvertaisen kohtelun.

Tielautakunnan toimituksia Forssassa tapahtuu harvakseltaan, muutamia vuodessa. Asemakaava-alueella niitä ei juuri ole ollut, koska kaavoituksessa jo määritellään katualueet.

Kunnat voivat edelleen myöntää avustuksia tiekunnille. Forssassa yksityistieavustukset ovat jäissä, sillä vuoden 2019 talousarviossa eikä seuraavilla suunnitelmavuosillakaan ei ole enää lainkaan yksityistieavustuksia.

Uuden lain mukaan yksityistietä ei saa avustaa ellei siihen ole perustettu tiekuntaa.

Tiekuntien hallintoa on uudessa laissa pyritty sujuvoittamaan ja uudistamaan. Tielautakunnille aiemmin kuuluneet yksityistielain mukaiset tehtävät siirtyvät pääasiassa Maanmittauslaitoksen hoitoon. Lisäksi tiekuntien päätösvaltaa on laajennettu.

Yksi suurimpia muutoksia koskee muutoksenhakua tiekunnan päätöksiin. Jos oikaisupyyntö ei tuota tulosta, yksityistielain mukaista muutosta pitää hakea käräjäoikeudelta, koska tielautakunnat poistuvat.

– Se tulee tuomaan kustannuksia tiekunnalle tai tieosakkaalle riippuen siitä, kumpi häviää jutun, arvioi Forssan yhdyskuntalautakunnan yksityistiejaoston sihteeri, maankäyttöinsinööri Tomi Laajalehto.

Tieriidat saavat usein isot mittasuhteet. FL

Uusimmat

Näkoislehti

1.10.2020

Fingerpori

comic