Lounais-Häme

Tienvarsimainokseen riittää jatkossa ilmoitus

Tasavallan presidentti on vahvistanut tienvarsimainontaa koskevan maantie- ja ratalain muutosesityksen, joka keventää tienvarsimainonnan sääntelyä. 

Aiemmin tienvarsimainonta on ollut pääsääntöisesti kiellettyä, mutta jatkossa mainosten ja ilmoitusten laittamisessa riittää lupien hakemisen sijaan ilmoitus Pirkanmaan ely-keskukselle. 

Ennen muutosta tienvarsimainokselle lupaa haettaessa otettiin huomioon mainosten sisältö sekä tarpeellisuus esimerkiksi liikenteenopastuksen tai matkailun vuoksi. Jatkossa tarpeellisuutta ei arvostella, vaan mainos hyväksytään, kunhan se ei häiritse liikennettä ja sopii ympäristöön.

– Mainos ei saa haitata liikenteenohjauslaitteiden näkyvyyttä, eikä häiritä tienkäyttäjän keskittymistä liikenteeseen. Kunhan mainos ei ole laiton tai hyvän tavan vastainen, siihen ei puututa, Liikenneviraston liikenteen ohjauksen asiantuntija Jukka Hopeavuori toteaa.

Jatkossa mainos saa olla ilmoitetussa paikassaan lähtökohtaisesti kymmenen vuotta, jollei viranomainen määrää lyhyempää aikaa. Ennen muutosta myönnetyissä määräaikaisissa luvissa aika on ollut pääasiassa viisi vuotta.

Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Ville Kukkonen kertoo, että moni yrittäjä on kokenut vanhan lain epäoikeudenmukaiseksi ja eriarvoistavaksi. Kukkosen mukaan tienvarsimainosten hakemusten hyväksymisprosentti on aiemmin ollut noin 20:n tietämillä.

– Tarpeellisuus on aina melko tulkinnanvaraista, ja olemme saaneet aika paljon palautetta aiheesta. Joku yrittäjä on voinut osata perustella asiansa hakemuksessa hyvin ja saada luvan mainokselle, kun toinen taas ei, Kukkonen selittää.

– Jotkut yritykset toimivat aivan tien läheisyydessä tarjoten esimerkiksi matkailu- tai ravintolapalvelua, mutta eivät ole silti saaneet mainokselle lupaa, mikä on koettu epäoikeudenmukaisena.

Sekä Hopeavuori että Kukkonen uskovat, että lain muutoksesta hyötyvätkin etenkin pienet yritykset. 

– Varmasti kaikentyyppiset yritykset hyötyvät, mutta erityisesti sellaiset, jotka toimivat tiealueen välittömässä läheisyydessä, kuten majoitus-, ohjelma- tai ravintolapalvelujen tarjoajat, Kukkonen sanoo ja jatkaa:

– Muutos on erittäin hyvä esimerkiksi kesäkahviloita tai mansikanmyyntikojuja ajatellen. Tällaisten mikroyritysten resurssit mainosten laittamiseen ovat kuitenkin pienet.

Lain muutos helpottaa myös tilapäisestä tapahtumasta ilmoittamista. Jatkossa tapahtumista ei vaadita erillistä ilmoitusta lainkaan.

– Muutos koskee yksittäistä tapahtumaa, joka järjestetään seuraavan kuukauden sisällä. Tapahtuman pituudelle ei ole selkeää rajaa, mutta siinä on mietitty esimerkiksi viikonlopun kestäviä eli noin kolme päivää kestäviä tapahtumia, Hopeavuori selittää.

Viranomaiset kuitenkin toivovat, että esimerkiksi hääkylttien tai vaalimainosten laittamisesta kerrottaisiin jatkossakin. 

– Pirkanmaan ely-keskukseen kannattaa olla yhteydessä, jotta mainostajaa tai ilmoittajaa voidaan ohjeistaa toimimaan oikein, Hopeavuori sanoo.

Forssan kaupunki ei ole aiemminkaan poistanut väliaikaisia ilmoituksia, joista ei ole ollut liikenteelle vaaraa, mutta on toivonut, että niistä tehtäisiin ilmoitus.

– On väliaikaisistakin mainoksista hyvä ilmoittaa myös jatkossa. Jos sattuu tulemaan liikennevahinkoja, tiedämme, kenen mainoksesta on kysymys, Forssan kaupungin kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu sanoo.

Kukkonen ja Hopeavuori eivät usko, että teiden varret täyttyvät jatkossakaan mainoksista.

– Viranomaisella säilyy järkeviä keinoja valvoa kokonaisuutta. Kriteereinä ovat esimerkiksi, että mainokset eivät saa olla liian tiheästi, ja että mainosten pitää soveltua ympäristöön, Kukkonen sanoo.

Mainoksista ja ilmoituksista tulevia ilmoituksia ottaa vastaan Pirkanmaan ely-keskuksen lupapalvelut. Pirkanmaan ely-keskuksen palvelukeskus vastaa koko Suomen tienvarsimainoksien ilmoituksista. Tällöin varmistetaan, että koko maassa viranomaistulkinnat ovat yhteneväisiä, ja kaikki mainosten asettajat saavat samanlaisen kohtelun.

Lain muutoksen myötä viranomaisella on jatkossa neuvonta- ja perusteluvelvollisuus. Tulevaisuudessa viranomainen siis kertoo, miksi lupa mainokselle on hylätty ja millaisilla muutoksilla se voitaisiin hyväksyä. Jatkossa viranomaisen tulee myös vastata 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta, muuten mainoksen saa asettaa ilmoituksen mukaisesti ilman viranomaisen hyväksyntää. FL

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic