Lounais-Häme

Tiesitkö, että peruskoulun päättötodistuksen arvosanoista voi valittaa? Oikaisuvaatimuksia tulee harvoin

Päättöarvioinnista voi pyytää uudelleenarviointia rehtorilta tai tehdä jopa oikaisuvaatimuksen aluehallintovirastolle.
Oikaisuvaatimuksen taustalla on usein liian alhaisena omaan panokseen nähden pidetty arvosana. Kuva: Lassi Puhtimäki / FL
Oikaisuvaatimuksen taustalla on usein liian alhaisena omaan panokseen nähden pidetty arvosana. Kuva: Lassi Puhtimäki / FL

Viranomaiset saavat vuosittain oikaisuvaatimuksia peruskoulunsa päättäneiden nuorten arvosanoista.

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (avi) on tullut tältä keväältä seitsemän oikaisuvaatimusta päättöarvioinnista, joiden kaikkien käsittely on vielä kesken.

– Määrä on tavanomainen, joka vuosi oikaisuvaatimuksia tulee meille noin 5–7 kappaletta, sanoo Etelä-Suomen avin ylitarkastaja  Juha-Pekka Peukunen.

Etelä-Suomen avin alueen peruskouluista valmistuu vuosittain noin 24 000 oppilasta. Oikaisuvaatimuksia jätetään siis verraten vähän.

Käytännössä oikaisuvaatimuksen jättävät usein oppilaan vanhemmat, mutta 15 vuotta täyttänyt nuori voi jättää oikaisuvaatimuksen aville myös itse.

– Oikaisuvaatimuksen taustalla vaikuttaa tyytymättömyys oppilaan arvosanaan. Usein sen ajatellaan olevan liian alhainen omaan panokseen nähden.

Oikaisuvaatimus on viime käden ratkaisu

Arvosanan muutosprosessi voi olla kaksivaiheinen. Mikäli saatu arvosana ei miellytä oppilasta, voi hän ensin hakea koulunsa rehtorilta sen uudelleenarviointia kahden kuukauden kuluessa päättötodistuksen saannista. Jos uusi arviointi tai rehtorin päätös on vielä tämän jälkeen oppilaasta väärä, voi hän tehdä oikaisupyynnön päättöarvioinnista aville 14 päivän kuluessa päätöksen saannista.

Avi tutkii oikaisuvaatimuksessa uuden arvioinnin tai rehtorin päätöksen oikeellisuutta.

– Tutkimme, onko arvosanan annossa sovellettu oikeita arviointiperusteita ja teemme päätöksen sen perusteella.

Arvosana muuttuu harvoin

Avi voi joko muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen, hylätä oikaisuvaatimuksen tai palauttaa asian rehtorille uudelleen käsiteltäväksi.

– Käytännössä, jos numeron arviointi on ollut oikea, oikaisuvaatimus hylätään. Jos arvioinnissa on tapahtunut virhe, päätös kumotaan ja palautetaan uudelleen käsiteltäväksi rehtorille.

Avi voi kyllä myös itse muuttaa oppilaan arvosanaa, mutta näin ei ole käynyt Peukusen työuran aikana. Jos arvosanaa annettaessa on menetelty virheellisesti, asia on palautettu rehtorin uudelleen käsiteltäväksi.

– Sinä aikana, jona olen ollut aluehallintovirastossa töissä, ei oppilaan arvosanaa ole kertaakaan muutettu paremmaksi. Tämä johtuu siitä, että arvioinnit ovat olleet oikeita ja tehty oikein perustein.

Peukunen kuitenkin huomauttaa, että avilla ei ole tietoa siitä, kuinka paljon rehtori ja koulut ovat voineet muuttaa arvosanoja omissa uudelleenarvioinneissaan. Arvosanaa on voitu muuttaa koulussa ilman, että asia koskaan päätyy avin käsiteltäväksi.

Peukunen muistelee, että lähivuosien aikana Etelä-Suomen aville tuli yksi oikaisuvaatimus, jossa asia palautettiin rehtorille uudelleen käsiteltäväksi, sillä kyseisessä päättöarvioinnissa sovellettiin vääriä arviointiperusteita. Koulussa jouduttiin siis arvioimaan oppilaan numeron uudelleen oikeita perusteita noudattaen.

– Sellaista ei ole kuitenkaan lähivuosina tapahtunut, että päätös olisi palautettu rehtorille uudelleen käsiteltäväksi, koska arvosana olisi ollut virheellinen. Koulujen ratkaisut ovat siis olleet pääosin oikeita. FL

Näin prosessi etenee

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus pyytää rehtorilta päättöarvioinnin uusimista kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon päättöarvioinnista. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä.

Uudelleenarviointipyynnön jälkeen 15 vuotta täyttänyt oppilas tai tämän huoltaja voi hakea oikaisua avilta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tämän jälkeen avi pyytää opetuksenjärjestäjältä päätöksen perustelut ja tulkitsee sitä perusopetuksen opetussuunnitelman kriteerien mukaisesti.

Avi voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen, hylätä oikaisuvaatimuksen tai palauttaa asian rehtorille uudelleen käsiteltäväksi.

Avin lopullisesta päätöksestä ei voi valittaa. Mikäli asia palautetaan rehtorin uudelleenkäsiteltäväksi ja uusi päätös ei miellytä oppilasta, hän voi valittaa tästä uudesta päätöksestä aville.

Uusimmat

Fingerpori

comic