Lounais-Häme

Tilausajovuoro helpottamaan kuntalaisten arkea

Forssan seudun kautta kulkevat julkisen liikenteen linja-autovuorot ovat vähentyneet viime vuosina liikennöitsijöiden toimesta. Seudun saavutettavuus Helsingin suunnalta on heikentynyt huomattavasti erityisesti ilta-aikaan.

Tällä hetkellä viimeinen linja-autovuoro lähtee Helsingistä kello 20 ja on perillä Forssassa hieman ennen iltakymmentä. Julkisen liikenteen vuoromäärissä tapahtunut negatiivinen muutos vaikeuttaa myös lentokentälle pääsyä Forssan seudulta.

Kuntalaisten arkea hankaloittavan ongelman ratkaisemiseksi Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi ja Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson esittävät, että ensi vuoden alusta lähtien Helsingin ja Forssan välillä aloittaisi tilausvuoro. Tammelan, Forssan ja Karkkilan yhteishankintana toteutettava vuoro liikennöisi Forssan ja Helsingin välillä siten, että se lähtisi Forssasta iltakahdeksalta ja lähtisi takaisin Helsingistä kohti Forssaa kello 22.15. Linja-auton reitti kulkisi Tammelan kautta. Kysymyksessä olisi vuoden mittainen kokeilujakso, jonka jälkeen vuoron tarpeellisuus arvioitaisiin uudelleen.

Ajatus tilausajovuoron tarpeellisuudesta heräsi Karkkilan kaupunginjohtaja Mika Järvenpään kutsuttua Forssan ja Tammelan kunnanjohtajat keskustelemaan julkisen liikenteen vähentymisen aiheuttamista ongelmista. Larssonin mukaan myös kuntalaiset ovat antaneet palautetta kulkuyhteyksien vähentymisestä.

-Yksi syy tällaisen kokeilun esittämiseen on se, että kuntalaiset ovat tyytymättömiä tämän hetkiseen julkisen liikenteen tilanteeseen. Vuorojen vähentyminen on aiheuttanut sen, että esimerkiksi teatterissa käyminen pääkaupunkiseudulla on haastavaa, sillä viimeinen vuoro lähtee jo paljon ennen esityksen päättymistä, hän toteaa.

Kesäniemen mielestä tilausajovuoro edistäisi myös Forssan seudun houkuttelevuutta. Hänen näkemyksensä mukaan seudun vetovoimaa lisäävät juuri toimivat arkipäivän palvelut.

-Yksikään Forssaan muuttamisesta kiinnostunut henkilö ei ole kysynyt minulta kaupungin veroprosenttia, vaan kysymykset liittyvät aina koulutukseen, työelämään ja palveluiden helppoon saavutettavuuteen. Tilausajovuoron avulla voisimme positiivisesti vaikuttaa kaikkiin arjen osa-alueisiin, Kesäniemi pohtii.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kilpailuttanut tähän mennessä yhden tilausajovuoro-mahdollisuuden, mutta kyseinen kilpailutus ei vastaa Forssan seudun tarpeisiin kilpailutetun vuoron aikataulun vuoksi.

Arvion mukaan tilausajovuoro tulisi maksamaan kunnille yhteensä 70000 euroa kokeiluvuoden aikana. Kokonaiskustannuksista vähennetään vielä lipputulojen summa.

-Vuoron kustannuksiin vaikuttaa myös se, lähtevätkö muut kunnat mukaan yhteiseen hankkeeseen. Esimerkiksi Vihti voisi hyötyä tämänkaltaisesta kokeilusta, Larsson arvioi.

Kunnanjohtajien esitys on saanut tähän mennessä päättäjiltä positiivisen vastaanoton, kun se annettiin tiedoksi kunnan- ja kaupunginhallitukselle viime viikolla. Molemmat kunnanjohtajat toivovat, että myönteinen päätös syntyisi mahdollisimman pian.

-Toivon, että asia etenee siten, että se on kaupunginvaltuuston käsittelyssä viimeistään lokakuussa. Tämä on mielestäni hyvä esimerkki siitä, miten kuntalaisten arkea voidaan helpottaa merkittävästi, pienillä teoilla, Kesäniemi sanoo. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic