Lounais-Häme

Toiveissa lisää työpaikkoja

Ysi- ja kakkostien risteykseen suunniteltu palvelualue nytkähti eteenpäin, kun Humppilan kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavan suunnitelman.

Valtatie ysin kaakkoispuolen ja valtatie kakkosen koillis- ja lounaispuolen osayleiskaava on kuntalaisten nähtävillä kunnantalolla.

Kunnan omistama 57 hehtaarin alue on pääosin tasaista peltoaukeaa. Alue liittyy etelässä Humppilan lasitehtaan yritysalueeseen.

Suunnittelun lähtökohtana on vuonna 2008 laadittu osayleiskaava.

-Kaava on ollut pitkään vireillä, mutta yhteisymmärrys alkoi löytyä vasta nyt, Humppilan vs. kunnanjohtaja Esko Tonteri kertoo.

Yleiskaavan tavoitteena on parantaa liikennejärjestelyjä sekä palvelu-, työpaikka- ja teollisuusrakentamista.

Humppila haluaa hyödyntää alueen keskeistä ja näkyvää sijaintia sekä muodostaa siitä käyntikortti ja portti Humppilaan.

-Alue lisäisi Humppilan kiinnostavuutta. Saisimme lisää töitä ja sen myötä asukkaita, Tonteri sanoo.

Yleiskaavaprosessin tavoitteena on tutkia risteysalueen mahdollisuutta toimia esimerkiksi raskaan liikenteen pysähdyspaikkana.

-Tavoitteena on palvella sekä kevyempää liikennettä, mutta myös raskasta liikennettä. Pyrimme tarjoamaan uudempia palveluita. Tulevaisuudessa tarvitaan enemmän esimerkiksi sähkö- ja kaasuautojen latauspisteitä.

Humppilassa ei tällä hetkellä ole latauspisteitä.

-Sähköautoja alkaa pian tulla enemmän ja jossain vaiheessa autoja, joissa ei ole kuskia. Noh, ehkä se on vielä kaukaista, Tonteri miettii tulevaisuuden huoltoaseman palveluita.

Rekkojen pituus kuitenkin on jo todellisuutta; rekat ovat jo nyt pitempiä kuin vielä pari vuotta sitten ja ne vaativat enemmän tilaa kääntyäkseen.

-Alue palvelee myös ysitien käyttäjiä. Lähistöllä ei ole kovin montaa pysähdyspaikkaa.

Kaava-alue kuuluu maakunnallisesti merkittäviin Myllynkulman ja Humppilan kylän kulttuurimaisema-alueisiin.

Kakkostien lounaispuolella on Kennin vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue ja Kennin Harjurinteen luonnonsuojelukohde.

-Ne ovat kakkostien toisella puolella, joten niillä ei ole suoranaista vaikutusta pysähdyspaikka-alueeseen.

Kaavoituksen vaiheista järjestetään yleisötilaisuus heti alkuvuodesta.

-Se, miten alueen kehittäminen etenee, riippuu myös kakkostien rahoituksen etenemisestä.

Tonterin mukaan hanke tarvitsee myös yksityistä rahaa.

-Nykyisin tällaiset hankkeet tehdään yhteistyössä julkisen ja yksityisen rahoituksen turvin. Kaikki ymmärtävät, että yhteistyöllä saadaan lisää työpaikkoja.

Samaan aikaan on tekeillä myös päiväkodin asemakaava, jotta vanhan päiväkodin viereen voitaisiin aloittaa uuden päiväkodin rakentaminen.

Alue sijaitsee kunnan keskustassa, Asematien ja Humppilantien risteyksen itäpuolella, noin 300 metrin päässä sekä kunnantalosta että rautatieasemasta.

Reilun hehtaarin kokoisella alueella on Humppilan vanha, toimintansa lopettanut päiväkotirakennus, omakotitalo ja Talvisen museorakennukset.

-Asemakaava ei juuri muuta ympäristöä.

Vanhan päiväkodin tontti muutetaan asuin- ja liikekäyttöön. Lisäksi kaavassa osoitetaan ajoyhteys alueen itäpuolella olevalle kerrostalolle ja Martinpolun kevyen liikenteen reittiä jatketaan kohti asemantietä ja juna-asemaa.

-Kävelytie helpottaa kävelijöiden kulkua asemalle.

Kulkuyhteys päiväkodille ja asuinkorttelille järjestetään niin, että alueella liikkuminen on turvallista.

Talvisen museorakennukset säilyvät ja saavat kaavaan suojelumerkinnät. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti