Lounais-Häme

"Toivottavasti huomautuksella selvitään"

Someron kaupunki on saanut ulkopuolisilla asiantuntijoilla teettämänsä selvitykset Kiiruun koulun rakennustyömaahan liittyvistä epäselvyyksistä. 
Ramboll Oy:n johtava asiantuntija Jukka Lahdensivu on arvioinut omassa raportissaan koulun yläpohjarakenteiden rakennusfysikaalisen toimivuuden. 
– Lausuntoa voi tulkita niin, että muun kattorakenteen osalta tehtyjen ratkaisujen kanssa tullaan toimeen, mutta ilmanvaihtokonehuoneen osalta kattorakenteen tuulettuminen pitää varmistaa, tekninen johtaja Marko Mäkinen sanoo. 
Mäkinen esittääkin tiistaina kokoontuvalle tekniselle lautakunnalle, että urakoitsijan edellytetään lisäävän katolle alipainetuulettimia omalla kustannuksellaan.
Kattorakenteiden purkamiselle ei ole Mäkisen mukaan tarvetta. 
– Purkaminen olisi mielestäni kohtuutonta, ja myös lausunnot tukevat tätä. 
Selvää on Mäkisen mukaan kuitenkin se, että tehty ratkaisu ei ole niin hyvä kuin suunnitelmissa edellytetty.
Koulutyömaan pääurakoitsijan Ojarannan rakennus Oy:n toimitusjohtaja Saku Kanasuo sai lausunnot käsiinsä perjantaina iltapäivällä. Kanasuo ei halunnut vielä ottaa tarkemmin kantaa lausuntojen sisältöön.
– Meidän halunamme on löytää kaupungin kanssa tilanteeseen sopuisa ratkaisu, Kanasuo painottaa.
Alipainetuulettimia Kanasuo kertoo asennetun IV-konehuoneen katolle jo aiemmin rakennustyön aikana.
Asianajaja Juha Ryynänen suosittelee kaupungille antamassaan lausunnossa, että urakoitsija hyvittäisi kaupungille materiaalivaihdoksista saamansa kustannussäästön. 
Mäkinen esittää tekniselle lautakunnalle, että Ojarannalta vaaditaan myös asian selvittämisestä aiheutuneita kustannuksia, jotka ovat syntyneet muun muassa lausunnoista ja viranhaltijoiden käyttämästä työajasta.
Kaupungilla on huomautettavaa myös rakennustyömaan valvonnasta. Kaupunki on reklamoinut valvonnasta vastaavalle Ramboll Oy:lle.
– Siellä on tehty sisäinen poikkeamaselvitys ja on myönnetty, että toimintatavoissa on korjattavaa, Someron tilakeskuksen päällikkö Jari Kauppi toteaa.
Omassa vastineessaan Ramboll on esittänyt, että kaupungin pitäisi ottaa nykyistä isompaa roolia työmaan valvonnassa. Kaupungin edustajat eivät jaa näkemystä.
– Me olemme palkanneet valvojan tekemään valvontaa. Heidän esityksessään roolit menisivät osittain sekaisin, Mäkinen huomauttaa.
Kaupungin edustajat toivovat, että nyt annettava huomautus riittää ja työmaalla päästään palaamaan normaaleihin uomiin. Toimintatapojen on kuitenkin muututtava kaupungin edellyttämällä tavalla.
Selvitykset työmaalla eivät kuitenkaan lopu tähän. Mäkisen mukaan vesikattorakenteen osalta on avoimia kysymyksiä.
– Meille on epäselvää, miten tietyt asiat on toteutettu. Jos saamme ristiriitaista tietoa työmaalta, täytyyhän meidän selvittää, miten on toimittu. FL

Asiasanat

Fingerpori

comic