Lounais-Häme Forssa

Tölöllä huomio meluun ja liikenteeseen – Monitoimikeskuksen suunnittelu etenee Forssassa kiireellisesti valmisteltavalla asemakaavamuutoksella

Monitoimikeskuksen suunnittelu etenee Forssassa kiireellisesti valmisteltavalla asemakaavamuutoksella.
Tölön kaava-alue on laajempi kuin suunnitellun monitoimikeskuksen alue. Kuva: Lassi Puhtimäki

Tölön alueen asemakaavamuutoksessa ovat mukana tulevan monitoimikeskuksen tontti Yhtiönkadun varressa, sille johtavat katualueet sekä yleiseen ja monitoimikeskuksen käyttöön tulevat virkistysalueet.

Katualueiden muutokset perustuvat alustavaan liikennesuunnitelmaan, jossa on osoitettu monitoimikeskukseen liittyvät ajoväylät, pysäköinti, jättöliikenne ja huoltoajojärjestelyt sekä kevyen liikenteen väylävaraukset.

 

Monitoimikeskukseen kulkevat voi jättää henkilöautolla yleiselle henkilöliikenteen jättöpaikalle Pihlajakadun ja Eteläisen Puistokadun kulmaukseen, josta lapset ja nuoret kävelevät monitoimikeskukseen kevyen liikenteen väyliä pitkin. Kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä toteaa, että järjestelyjen päämääränä on turvallinen kulkuyhteys.

Henkilöliikenteen jättöpaikalle ei ole sallittua pysäköidä autoja edes illalla.

– Monitoimikeskuksen alueella on varsin isot pysäköintitarpeet, jotka on varattu tonttialueelle, Köykkä sanoo.

 

Lue myös: 7 syytä, miksi päätös monitoimikeskuksesta lykkääntyi – “Tähän tarvitaan iltakoulu”

 

Uusi monitoimitalo edellyttää valmistumisensa jälkeen Tölön koulurakennuksen purkamista. Tölön koulun tilalle tulee pysäköintialue puuistutuksineen. Viereinen hiekkainen pallokenttä voi toimia lisäpaikoitusalueena isojen yleisötilaisuuksien aikana.

Rakentamisaikaan pysäköinti voidaan järjestää väliaikaisesti muuten alueelle.

Monitoimikeskuksen parkkialueelle ajetaan Eteläiseltä Puistokadulta Pihlajakadun, Peltosaarenkadun ja Lehmuskadun kautta tai sitten Rajakadulta Lehmuskatua pitkin.

Monitoimikeskuksen päiväkotilasten ja erityisoppilaiden saattoliikenne on tarkoitus hoitaa paikoitusalueen ja monitoimikeskuksen välisellä alueella.

Monitoimikeskus on määrä suunnitella ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Suunnittelussa korostetaan piha-alueiden vihreyttä ja liikennealueiden vastaisten pihan osien melunvaimennusta ja ulkopuolelta kantautuvan pölyn sitomista.

– Korttelialueella ei ole tässä vaiheessa eroteltu piha-alueita eikä sitä rakennusta… Emme ole määritelleet sitä, miten se rakennus tuohon sijoittuu, Köykkä sanoo.

Rakennusoikeus on määritelty 8900 kerrosneliömetriin. Tarvittavan liikuntasalin kokoa ei ole vielä päätetty.

 

Yhtiönkadun ja kakkostien liikenteen melua on tarkoitus torjua. Kakkostien varren meluvalleja voidaan korottaa ja Yhtiönkadun varteen rakentaa meluaita.

Myös piha-alueiden järjestelyissä on määrä kiinnittää huomiota piha-alueiden suojaisuuteen.

Kaavamuutos koskee myös Tölönkaaren kortteleita, koska monitoimikeskuksen yhteyteen halutaan taata riittävän leveät ja liikunnallisesti toimivat ulkoilu- ja virkistysalueet.

Muiden kuin monitoimikeskuksen kiinteistöjen asemakaavat päivitetään lisäksi ajantasaisiksi. Kaava-alueeseen sisältyy myös palvelurakentamisen ja asuinkerrostalojen aluetta.

Esimerkiksi Pitkänpolun viereiselle kerrostalotontille on mahdollista rakentaa matalampi palveluasumiseen tarkoitettu rakennus.

 

Yhdyskuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaa Tölö II E -asemakaavamuutoksen luonnoksen alustavasti nähtäville ja pyytää lausunnot Hämeen ja Uudenmaan ely-keskukselta, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta ja ympäristöviranomaiselta.

Lausuntojen ja kannanottojen jälkeen asemakaavamuutoksen luonnosta hienosäädetään tarpeen mukaan.

– Jos tulee isoja muutoksia, luonnos täytyy laittaa vielä uudestaan nähtäville, muuten seuraavaksi edetään ehdotukseen, Köykkä arvioi.

Kiireelliseksi määritelty aikataulu edellyttää hoppua myös kaupunginhallitukselta.

Rakennushankkeessa on savisen maaperän vuoksi varauduttava perustuksen paaluttamiseen. FL

Fingerpori

comic

Näkoislehti

29.1.2020

Uusimmat