Lounais-Häme

Torron aluetta kaavoitetaan: Rengasreitti ulkoiluun ja virkistykseen

Tammelan tekninen lautakunta haluaa vielä lisäselvityksiä Torron osayleiskaavasta ennen kuin se antaa lausuntonsa kaavan tämänhetkisestä vaiheesta.

Lautakunta käsitteli kaavaa edellisessä kokouksessaan.

 

Ympäristölautakuntakin siirsi asian käsittelyn joulukuun kokoukseensa. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota Torronsuon Natura 2000 -alueen eteläpuolen rajaukseen.

Ympäristösihteeri Erja Klemelä kertoo, että Natura-alue on kaavassa rajattu, mutta Natura-alueille ei ole määritelty suoja-alueita.

-Olisi hyvä, että kaavaan voitaisiin rajata Natura-alueen eteläpuolelle ympäristövaikutusten suoja-alue samalla tavalla kuin kulttuuriympäristön rajauskin on esitetty kaavassa. Sillä turvataan alueen vesitalouden ja luonnon säilyminen kaivostoiminnan vaikutuksilta.

Klemelä tosin sanoo, ettei hän tiedä, mikä painoarvo rajauksilla on, mutta silti olisi hyvä, että ne olisivat kaavassa.

Ympäristölautakunnan mukaan myös alueen vanhat historialliset kaivosalueiden rajaukset pitää tutkia tarkemmin ja alueet pitää esittää kaavassa.

 

Torron alueen kaavoituksen avulla kunta saa kattavan kokonaiskuvan alueesta ja alueen kehittymistä voidaan ohjata ottamalla huomioon alueen ominaispiirteet.

Kaavassa pitää huomioida Torronsuon kansallispuiston suojelualueet, Torron kylän valtakunnallisesti arvokas ympäristö ja Torron alueella käynnissä oleva litiumvarantojen selvittäminen.

Kaavaa alettiin työstää vuonna 2015. Kaavoittaja Miika Tuen mukaan kaavaprosesseihin menee yleensä kolmisen vuotta.

-Luulisin, että tässä menee vielä vuosi ennen kuin kaava on valmis, Tuki miettii.

 

Torron osayleiskaava pitää sisällään alueen, joka rajautuu pohjoisessa Sukula-Häiviän ja Kallio-Riihivalkama-Ruostejärvi -osayleiskaava-alueisiin. Kaakossa alue rajautuu Letkun osayleiskaava-alueeseen. Lounaassa Tammelan ja Someron rajaan sekä lännessä Tammelan ja Jokioisten rajaan.

Teknisen lautakunnan päätösehdotuksen mukaan Torron osayleiskaavaan pitäisi rajata kaivostoiminnalle alueet, jotka eivät haittaa kyläasumista ja Torronsuota.

Kaivostoiminnan tutkimusalueet on merkitty osayleiskaavaan geologinen selvitysalue -merkinnällä. Rajaus ulottuu kunnan rajalta Pursiontielle, jossa se on päällekkäin luonnon monimuotoisuuskohteiden kanssa.

Tammelan teknisen johtajan Hannu Jalavan mukaan rajaukset on tärkeä merkitä kaavaan, vaikka se on vaikeaa tutkimusalueiden muuttuessa.

-Torronsuon itäpäähän pitäisi suunnitella ulkoilua ja virkistystä varten rengasreitti, jos kakkostien alikulku totetutuu.

Rengasreitti on kaavaluonnoksessa korjattu kulkemaan kylän kohdalla suota pitkin. Uutta reittilinjausta aletaan rakentaa ensi keväänä. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic