Lounais-Häme Somero

Tukityöllistettävien määrä kasvussa Somerolla

Lisämäärärahan tarve tälle vuodelle on yli 100 000 euroa. Velvoitetyöllistettävien määrä yllätti.

Somerolla tälle vuodelle varatutut palkkatukimäärärahat ovat osoittautuneet tässä vaiheessa vuotta riittämättömiksi. Perusturvalautakunta päätti tällä viikolla esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle 62 000 euron lisämäärärahan myöntämistä palkkatukityöllistämiseen.

Lisää rahaa tarvitaan kaikkiaan 124 000 euroa, mutta puolet katetaan valtion korvaamalla työllistämistuella.

Lisärahan tarve johtuu pääosin velvoitetyöllistettävien määrän äkillisestä kasvusta. Velvoitetyöllistäminen tarkoittaa, että kaupunki on velvoitettu tarjoamaan työtä puoleksi vuodeksi sellaiselle 57 vuotta täyttäneelle työttömälle työnhakijalle, jonka päivärahan enimmäisaika päättyy, ennen kuin hän täyttää 61 vuotta.

Tavallisesti Somerolla on ollut vuoden aikana yksi tai kaksi velvoitetyöllistettävää. Tänä vuonna työllistämisvelvoite on ollut jo seitsemän pitkäaikaistyöttömän osalta, ja loppuvuonna on tulossa 1–3 velvoitetyöllistettävää lisää.

Palkkatukimäärärahojen kasvuun on varauduttava tulevaisuudessakin, sillä pitkäaikaistyöttömien ikärakenne ennustaa, että velvoitetyöllistettävien osuus tulee jatkossa kasvamaan edelleen.

Palkkatukityöllistämisen tavoitteena on luoda polkuja kuntouttavasta työtoiminnasta palkkatyöhön ja tukea työllisyyspalveluiden piirissä olevia asiakkaita työllistymään avoimille työmarkkinoille. Somerolla Työpaja Ecotekolassa on ollut kuusi palkkatukityöpaikkaa, joiden avulla on hoidettu muun muassa Ecotekolan myymälätoimintaa, kierrätystavaran vastaanottoa ja kaupungin sisäisiä kuljetuksia. FL

Uusimmat

Näkoislehti

5.7.2020

Fingerpori

comic