Lounais-Häme

Tulevaisuuden kunta törmää realiteetteihin

Forssassa vieraillut kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen kannustaa miettimään paremminkin sitä, mitä mahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kunnille antaa kuin mitä kunnille jää.

Kuntapäättäjiä huolestuttaa, kaatuvatko sote-kiinteistöt kunnan niskaan. Maakunta sitoutuu vuokraamaan kuntien sote-kiinteistöt vähintään kolmeksi vuodeksi eli vuosiksi 2019, 2020 ja 2021. Sittemmin maakunta päättää palveluverkostosta. Vehviläinen sanoo valtiovallan tähtäävän siihen, ettei uudistus vie yhtäkään kuntaa tai maakuntaakaan perikatoon.

– Haemme yhteisiä ratkaisuja. On viisi vuotta aikaa miettiä, mitä tehdään.

Kunta voi esimerkiksi saada valtiolta tukea tyhjilleen jäävien sote-kiinteistöjen purkukustannuksiin.

Maakunnille on kuntien tapaan tulossa kriisimaakuntamenettely, jos huonosti käy. Maakunnat voivat myös yhdistyä.

Mahdollisesta maakuntaverosta tehdään perusteellinen selvitys. Maakuntavero voisi astua voimaan vuoden 2021 maakuntavaalien jälkeen. Vehviläinen itse kannattaa kohtuullista maakuntaveroa.

Maakuntavaaleihin ei tule kunnille kiintiötä. Vehviläinen huomauttaa, että maakuntavaltuutetut eivät aja asuinkuntansa vaan koko maakunnan etua. Hän ymmärtää pienempien kuntien huolen edustusvajeesta, mutta vastuuttaa asiassa ehdokasasettelun, jotta joka seutu saa vaaleihin valovoimaisia ehdokkaita,

Kunnan tehtävät voidaan jatkossa jakaa kolmeen koohon eli kehittämiseen, koulutukseen ja kaavoitukseen, mutta tulevaisuuden kunnan reformin vastuuministerinä Vehviläinen jakaa tehtävät laajemmin sivistykseen, elinvoimaan, työhön ja yrittäjyyteen, hyvinvointiin, osallistumiseen ja demokratiaan, digitalisaatioon ja johtamiseen.

Kuntalaisdemokratia on ministerin mukaan muutosten edessä.

– Tulevaisuuden kuntalainen ei tyydy siihen, että saa äänestää kerran neljässä vuodessa.

Päättäjien on hänestä uskallettava avata demokratiaa monipuolistamalla osallistumista ja perustamalla asukasraateja.

Vehviläisellä ei ole tarjota keinoja varmistamaan, että kunta todella kuulee kuntalaistensa äänen eikä vain niiden, jotka ovat eniten äänessä.

Muutokseen ajavat mm. väestökehitys, kuntien erilaistuminen ja tärkeimpinä talouskasvu ja työllisyys. Tulevaisuuden tekijöitä ovat nuoret, yrittäjät, ikäihmiset, maahanmuuttajat, järjestöt ja yhdistykset sekä seurakunnat.

Menestyvän kunnan ainespuita ovat Vehviläisen mukaan kirkas visio, selkeä päämäärä, hyvä asenne, realismi, digitalisaatio, vuorovaikutteinen johtajuus, verkostomaisuus, kokeilukulttuuri sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuus. Ihmisten on myös tunnettava kunta omakseen. Tulevaisuuden kunnan visio on vuodessa 2030.

Valtion on jatkossakin Vehviläisen mukaan huolehdittava tehtävien rahoitusperiaatteesta ja hyvästä vuorovaikutuksesta kuntien kanssa. Lisäksi kunnilla ja maakunnilla on oltava toimiva yhteistyö ja työnjako. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti