Lounais-Häme Forssan seutu

Tuoksahtaako supi saunan alla? Mellastaako rannassa minkki? Forssaan perustetaan palveleva ryhmä vieraslajien pyyntiin

Tavoitteena on, että metsästystaidoton saa tarvittaessa helposti asiantuntijan paikalle vieraslajin nisäkkään kiinniottoon.
Riistamestari Jukka Roisko kertoo, että haitallisten vieraslajien loukutuspalvelusta tulee maksuton. Jos palvelusta haluaa kuitenkin maksaa, varat käytetään metsästysseuran nuorisotyöhön ja pienpetoryhmän toimintaan. Kuva: Tapio Tuomela / FL
Riistamestari Jukka Roisko kertoo, että haitallisten vieraslajien loukutuspalvelusta tulee maksuton. Jos palvelusta haluaa kuitenkin maksaa, varat käytetään metsästysseuran nuorisotyöhön ja pienpetoryhmän toimintaan. Kuva: Tapio Tuomela / FL

Rantakivikossa vilistää minkki, joka uhkaa lintujen pesintää. Mökkisaunan alla pesii hajusta päätellen supi. Nämä pienpedot ovat vieraslajeja, jotka eivät kuulu suomalaiseen luontoon, mutta vain harva osaa ne pyytää ja lopettaa.

Forssan metsästysseuran Hyvä Erä-koulutusryhmä on luonut lähinnä metsästysseuroille suunnatun pilottihankkeen palvelevien pienpetoryhmien perustamiseksi.

– Tavoitteena on, että seuroihin syntyisi pienpetoryhmiä, joita seudun asukkaat ja mökkiläiset voisivat pyytää apuun, kun omat taidot eivät riitä haitallisten vieraslajien pyytämiseen ja asianmukaiseen käsittelyyn ja lopettamiseen, kertoo riistamestari Jukka Roisko.

Ensimmäisen pienpetoryhmän koulutus järjestetään ensi viikolla ja siinä on mukana noin 15 henkeä.

Pyynti ilman metsästyskorttia on sallittu

Metsästyslain muutos vuonna 2019 toi minkin, supikoiran, piisamin, rämemajavan ja pesukarhun vapaasti metsästettäväksi.

– Vaikka lakimuutoksessa mainittuja haitallisia vieraslajeja saa pyytää ilman metsästyskorttia, tulee henkilön tunnistaa pyydystetty eläin varmasti ja lopettaa se lain edellyttämällä tavalla oikein ja inhimillisesti. Eläin ei saa kärsiä.

Jukka Roisko muistuttaa, että vaikka minkin tai supikoiran satimeen saisi, sen lopettaminen on jo toinen juttu.

Roisko muistuttaa, että vaikka minkin tai supikoiran satimeen saisi, sen lopettaminen on jo toinen juttu.

– Se vaatii asianmukaiset taidot, välineet ja niiden hallinnan. Pienpetoryhmässä toimivat pystyvät myös toimittamaan lopetetut eläimet pois paikalta.

Supikoiran ja muiden haitallisten vieraslajien pyydystämiseen ja tappamiseen sovelletaan pääasiassa samoja säännöksiä, jotka metsästyslain ja -asetuksen mukaan koskevat rauhoittamattomia eläimiä.

Laissa vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta määrätään kiinteistön omistajalle ja haltijalle huolehtimisvelvollisuus haitallisen vieraslajin hävittämisestä tai sen leviämisen rajoittamisesta.

Vieraslaji vie elintilaa

Koulutuksessa käydään läpi muun muassa tiedot ja taidot vieraslajeista, riistanhoidosta ja vieraslajien poistossa. Vieraslaji vie elintilaa kotoperäisiltä lajeilta ja uhkaa luonnon monimuotoisuutta.

– Kun koulutus on ohi, koulutettavista on muodostunut toimintaan valmis ryhmä, jolle on luotu esimerkiksi yhteydenpidon menetelmät ja tavat. Palvelua tarvitseva löytää ryhmän yhteystiedot metsästysseuran nettisivulta.

Roisko toteaa, että ryhmällä on paitsi riistanhoidollinen merkitys, se myös tutustuttaa ja sitouttaa nuoria ja uusia jäseniä seuratoimintaan sekä eri sidosryhmiin ja riistanhoidon organisaatioihin. FL

Pyyntiä ympäri vuoden

Pesukarhu, piisami, rämemajava ja supikoira on säädetty EU:ssa haitallisiksi vieraslajeiksi ja minkki siirrettiin kansallisesti merkitykselliseksi haitalliseksi vieraslajiksi. Niiden asema määriteltiin lakimuutoksella kesällä 2019.

Kuva: Heli Nurmi+Heli Nurmi = HN
Kuva: Heli Nurmi

Lajien kaikkien yksilöiden pyydystäminen on mahdollista ympäri vuoden.

Pyyntiin tulee olla maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupa. Ilman alueen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa eläintä ei saa etsiä pihasta tai puutarhasta.

Haitallisten vieraseläinten pyydystämiseen ei vaadita metsästyskorttia. Eläimiä saa silti pyydystää vain, jos tuntee lain vaatimukset ja osaa toimia niiden mukaisesti.

Pyydystettävä eläinlaji täytyy lisäksi tunnistaa varmuudella, ja pyytäjän tulee tuntea sallitut pyyntivälineet ja -menetelmät.

Eläin on aina lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti, ja lopetuksen saa tehdä vain henkilö, jolla on siihen riittävät tiedot ja taidot.

Säännösten rikkominen on rangaistavaa.

Uusimmat

Fingerpori

comic