Lounais-Häme

Tuore tutkimus: Varusmiesajan tupakaverit vaikuttavat palkka- ja koulutustasoon tulevaisuudessa

Köyhien perheiden lapsilla kohoaa koulutustaso, hyvätuloisten vesoilla kohenevat ansiot.
Tupakaveruus voi vaikuttaa olennaisesti tulevaisuuteen. Se selviää VATT:n erikoistutkija Elias Einiön tuoreesta tutkimuksesta. Kuvituskuva. Kuva: Juhani Salo
Tupakaveruus voi vaikuttaa olennaisesti tulevaisuuteen. Se selviää VATT:n erikoistutkija Elias Einiön tuoreesta tutkimuksesta. Kuvituskuva. Kuva: Juhani Salo

Ei ole sama kenen kanssa varusmiehenä tupasi jaat. Tämä käy ilmi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tuoreesta tutkimuksesta.

Erikoistutkija Elias Einiö on selvittänyt, että varusmiesajan tupakavereilla on vaikutusta myöhempään menestykseen työmarkkinoilla sekä koulutukseen.

Hyvätuloisten perheiden lasten tupakaverit ansaitsevat työurallaan enemmän mutta ainoastaan silloin kun ovat itsekin hyvin toimeentulevista perheistä. Köyhemmistä perheistä tulevat varusmiehet eivät hyödy tuloissa mitattuna, mutta kouluttautuvat enemmän.

Einiö havaitsi myös, että hyvätuloisista perheistä tulevien varusmiesten tupakaverius lisää todennäköisyyttä työskennellä myöhemmin saman yrityksen palveluksessa. Tämä viittaa siihen, että tupakavereiden kanssa muodostetut verkostot auttavat työpaikkojen löytämisessä.

Hän toteaa myös, että verkostojen kautta saatava tieto ansiotasosta ja palkkausmenettelyistä saattaa myös hyödyttää palkkaneuvotteluissa.

Halu kouluttautua tarttuu tuvissa

Tutkimuksessa tarkasteltiin 18–22 vuotiaita varusmiehiä. Siinä havaittiin, että varakkaasta perheestä tuleva tupakaveri lisää todennäköisyyttä hakeutua yliopisto-opintoihin ja opiskella pidempään, mutta ainoastaan köyhemmistä perheistä tulevien varusmiesten keskuudessa.

Varakkaiden perheiden lapsilla vaikutusta koulutukseen ei havaittu, sillä he kouluttautuvat todennäköisemmin pitkälle tupakavereista riippumatta.

– Saattaa olla, että vähävaraisista perheistä tulevat varusmiehet muuttavat uskomuksiaan koulutuksen hyödyistä vietettyään aikaa varakkaammista ja usein koulutetummista perheistä tulevien tupakavereiden seurassa. Tämä voi johtua siitä, että he saavat tietoa koulutuksen tulohyödyistä tai että he muuttavat käsityksiään koulutukseen kytkeytyvän sosiaalisen statuksen osalta, arvelee Einiö.

Eriytyminen lisää tulo- ja koulutuseroja

Tutkimuksen perusteella vertaisvaikutusten mekanismit näyttävät olevan erilaisia eri sosioekonomisissa ryhmissä. Positiivisia taloudellisia vaikutuksia on verkostoilla, joita varakkaista taustoista tulevat varusmiehet muodostavat keskenään.

Toisaalta köyhästä taustasta tulevat panostavat etuoikeutetumpien tupakaverien myötä koulutukseen, mikä saattaa myöhemmin parantaa myös heidän lastensa asemaa työmarkkinoilla.

– Useat yhteiskuntatieteilijät ovat viime vuosina nostaneet esiin sosioekonomisten ryhmien eriytymisen. Ihmiset näyttävät enenevässä määrin olevan tekemisissä samankaltaisesta taustasta tulevien kanssa. Tämän tutkimuksen perusteella eriytyminen näyttää entisestään lisäävän sekä tuloeroja että koulutuseroja eri sosiaaliryhmien välillä, sanoo Einiö.

Aakkosjärjestys luo koeasetelman

Armeija-aikaiset tuvat sekoittavat poikkeuksellisen erilaisista taustoista tulevia varusmiehiä asumaan keskenään.

Tutkimuksessa hyödynnetään Puolustusvoimien yleistä käytäntöä jakaa varusmiehet tupiin aakkosjärjestyksen mukaisesti, mikä tuottaa tilastollisesti satunnaista koeasetelmaa vastaavaa vaihtelua joukkueiden sisällä, kun varusmiehen oma tulotausta huomioidaan. Näin ollen on mahdollista tehdä päätelmiä tupakaverin taustan kausaalivaikutuksesta.

Tutkimuksen aineistona on käytetty Puolustusvoimien rekisteritietoja varusmiehistä, jotka aloittivat palveluksen 1996–2006. Siihen on yhdistetty Tilastokeskuksen mikroaineistoja.

Fingerpori

comic

Näkoislehti

22.2.2020

Uusimmat