Lounais-Häme

Tupakan myyntipaikkoja pitäisi vähentää edelleen

Tupakan myyntipaikkoja pitäisi vähentää edelleen, ajattelee 60 prosenttia suomalaisesta aikuisväestöstä. Tätä mieltä on 23 prosenttia päivittäin tupakoivista aikuisista ja 72 prosenttia tupakoimattomista.

-Tässä nyt julkaistussa tutkimuksessa voitiin ensimmäistä kertaa verrata tupakoimattomien ja tupakoijien suhtautumista tupakkapoliittisiin toimenpiteisiin. Lähes neljäsosa tupakoijistakin kannatti lisärajoituksia tupakan saatavuuteen. Se osoittaa, että tupakan asemaa yhteiskunnassa ollaan valmiita rajoittamaan, sanoo THL:n asiantuntija Otto Ruokolainen.

Myyntilupien vuosittaiset valvontamaksut nousivat vuoden 2016 tupakkalain myötä, mikä vähensi vähittäismyyntipaikkojen määrää reiluun 8000 aiemmasta 10 000 myyntipaikasta.

-Tupakkalain muutos vaikutti siis väestön toivomalla tavalla, toteaa THL:n asiantuntija Hanna Ollila.

Koulutustaso ei merkittävästi erottele suhtautumista tupakkapolitiikkaan

Mielipide-eroja selitti eniten se, tupakoiko vastaaja itse vai ei. Sen sijaan esimerkiksi koulutustaso ei juuri erotellut vastaajia, vaikka tupakointi on yleisempää matalammin koulutetuilla.

-Väestö koulutustasosta riippumatta näyttää suhtautuvan samalla lailla tupakkapolitiikan eri alueisiin. Matalasti koulutetut kuitenkin suhtautuvat korkeasti koulutettuja myönteisemmin työpaikkojen tupakointikieltoihin. Tämä voi johtua erilaisista työympäristöistä näiden ryhmien välillä, Ruokolainen sanoo.

Yhteiskunnan tarjoama tuki tupakoinnin lopettamiselle ei saa kannatusta. Vain alle puolet vastaajista katsoi, että yhteiskunnan pitäisi tukea tupakoinnin lopettajia.

Tupakoinnin lopettamiseen voisi olla helpompi etsiä apua, jos tuen tarjoamiseen yhteiskunnassa suhtauduttaisiin myönteisemmin. Se kannattaisi, sillä tupakointi aiheuttaa yhteiskunnalle enemmän menoja kuin tupakkavero tuo tuloja” toteaa Ruokolainen.

Tiedot käyvät ilmi suomalaisen aikuisväestön tupakkapoliittisia mielipiteitä tarkastelevasta tutkimuksesta. Tutkimus perustuu THL:n Finriski-tutkimuksen tietoihin vuodelta 2012. Tutkimusotoksessa on 10 000 väestörekisteristä satunnaisesti valittua 25–74-vuotiasta suomalaista. Vastaajien määrä tutkimuksessa oli 4905. Tutkimus on julkaistu Nordic Studies on Alcohol and Drugs -lehdessä.

Uusimmat

Fingerpori

comic