Lounais-Häme

Tutkimus: Seksuaalinen häirintä museoalalla yleistä – alaa uhkaa myös eläkepommi

Nuoria museoammattilaisia palkataan myös hälyttävän vähän, kertoo Museoväki 2018 -tutkimus.

Suomen museoliiton teettämä Museoväki 2018 -tutkimus avasi seksuaalisen häirinnän laajuutta museoalalla. Tutkimuksen mukaan häirintää on kokenut 12 prosenttia alle 40-vuotiaista naisista ja viisi prosenttia kaikista museotyöntekijöistä.

Tutkimuksen tehnyt museonjohtaja Kalle Kallio toteaa, että museoalalla häirintä ilmenee erityisesti yleisötyössä. Tekijät ovat pääasiassa työyhteisön ulkopuolisia: erilaisten yhteistyötahojen edustajia, asiakkaita ja museokävijöitä.

– Museotyöntekijöiden häirintäkertomuksissa toistuvat rivoja puhuvat asiakkaat, humalaiset lääppijät ja kahvihuoneissa seksistisiä juttuja kertovat kollegat. Pahimmillaan arvotalon omistaja käy rakennustutkijaan käsiksi, opasta seurataan kierroksen päätteeksi kotiovelle tai toimittaja tekee näyttelyarvionsa kähmimällä henkilökuntaa, Kallio kertoo.

– Se, että museoissakin esiintyy seksuaalista häirintää, kertoo ennen muuta ilmiön yleisyydestä yhteiskunnassa – ei niinkään museotyön luonteesta, hän jatkaa.

Taloustutkimuksen helmikuussa 2018 tekemässä yleisesti työelämän häirintää tutkineessa tutkimuksessa työikäisistä seitsemän prosenttia oli kokenut häirintää. Alle 40-vuotiaissa naisissa osuus on sama 12 prosenttia kuin museoalallakin. Seksuaalinen häirintä on yhtä yleistä museoalalla kuin muuallakin.

Silti museoalalla vain 31 prosenttia oli ilmoittanut kokemastaan häirinnästä, kun Taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa luku oli 42 prosenttia.

Museoväki-tutkimuksen mukaan alan työntekijöistä 31 prosenttia on yli 55-vuotiaita ja 16 prosenttia 60 vuotta täyttäneitä – alalle on siis muodostumassa eläkepommi.

Viime vuosien taantumassa nuoria museoammattilaisia on palkattu melko vähän: nuorimmassa alle 29-vuotiaiden luokassa on vain neljä prosenttia työntekijöistä. Ongelmaksi on muodostumassa alan matala palkkataso.

– Museoalan kasvaessa ja henkilökunnan eläköityessä myös nuoria tulee palkata entistä enemmän. Tilannetta vaikeuttaa se, että tulevaisuudessa museoalalla tarvitaan entistä enemmän osaajia muiltakin aloilta, kuten ICT ja markkinointi, kommentoi Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

– Onneksi museoalalla kuitenkin viihdytään pitkään ja alaa pidetään houkuttelevana sen edustamien arvojen ja tuottamien sisältöjen vuoksi. Yksi merkittävä tekijä työviihtyvyyteen on työntekijöiden korkea koulutustaso ja sen mukaiset luovuutta ja itsenäisyyttä edellyttävät työtehtävät. Jopa 88 prosentilla museoalan työntekijöistä on korkeakoulututkinto.

Museoväki 2018 -tutkimus on luettavissa Suomen museoliiton verkkosivuilla. FL

 

 

 

 

Uusimmat

Fingerpori

comic