Lounais-Häme

Tutkimus: Vauvaperheen köyhyydellä yhteys myöhempiin teiniraskauksiin ja mielenterveysongelmiin

Helsinki
22.08.2018, 08:16

Kotimaa

Vauvaikäisenä eli 0-2-vuotiaana koettu perheen köyhyys vaikuttaa lapseen erityisen paljon, ja sen vaikutukset ovat havaittavissa vielä nuoruudessa, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Turun yliopiston tutkimuksesta.
Tutkimuksen mukaan nuoruudessa vauva-aikana koettu köyhyys voi näkyä teiniraskauksina, mielenterveysongelmina, peruskoulun varaan jäämisenä ja rikoksina. THL:n erikoistutkija Tiina Ristikari kertoo STT:lle, että yhteys näiden hyvinvointiongelmien ja köyhyyden välillä oli huomattavissa laajalti tutkimuksessa. Köyhyyden mittarina käytettiin tutkimuksessa toimeentulotuen saamista.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on huomattu, että pitkäaikainen köyhyys on lapselle haitallista, mutta on ollut epäselvää, miten eri-ikäisenä koettu köyhyys vaikuttaa lapseen. Ristikari kertoo, että tässä tutkimuksessa havaittiin, että lapsuudenaikainen köyhyys havaittiin sitä vakavammaksi, mitä nuorempana lapsi oli sen kokenut ja mitä pidempää köyhyysjakso oli perheessä kestänyt.
Tutkimuksen mukaan tätä voi selittää se, että varhaislapsuudessa kehitetään kognitiivisia ja vuorovaikutuksellisia kykyjä, jotka luovat edellytykset yhteiskunnassa pärjäämiseen tulevaisuudessa. Aikaisemmat elämänvaiheet luovat taas pohjaa tulevien vaiheiden kehitykselle, mikä voi selittää vauva-ajan köyhyyden erityistä haavoittavuutta.
– Muista tutkimuksista tiedetään, että perheissä, joissa on taloudellisia hankaluuksia, vanhemmat ovat usein kuormittuneita ja joutuvat miettimään vain tätä hetkeä, eivätkä he ajattele niin paljon lapsen tulevaisuutta, Ristikari toteaa.

Lapsiperheiden köyhyys on ongelma

Lapsiperheiden köyhyys onkin Ristikarin mukaan iso ongelma Suomessa. Ristikari kertoo, että tutkimuksen aineistona käytettiin Kansallista syntymäkohortti 1987 -aineistoa, johon on kerätty tiedot lähes kaikista kyseisenä vuonna Suomessa syntyneistä. Näistä lähes 60 000 lapsesta jopa 11 000 lapsen perhe oli saanut toimeentulotukea ennen kuin nuoret olivat täyttäneet 21 vuotta.
– Osittain tätä voi selittää myös 1990-luvun lama, mutta taloudellinen niukkuus on vaivannut myös muitakin kohortti-ikäluokkia, Ristikari kertoo.
Tutkimuksessa nuoria seurattiin siihen asti, kunnes he olivat 25-vuotiaita.

STT

Kuvat:

Uusimmat

Fingerpori

comic