Lounais-Häme

Tutkittavana sinilevien aineenvaihdunta

Vähäiseltäkin vaikuttava kynnyksen ylitys saattaa avata tieteen maailmassa ovet isoille edistysaskeleille. Samalla Tuomas Huokko toteaa, että tieteen tekijä kokee saavansa palkinnon, joka kattaa korkoineen matkan varrelle osuneet vaikeat vaiheet.

-Ne ovat hetkiä, joille kuuluu keskeinen merkitys uskoa itseensä ja asiaansa kohtaan ylläpitävänä voimana, hän huomauttaa.

Forssalaistaustaisen Huokon molekulaarista kasvibiologiaa edustava väitöskirja Integrative regulation of major bioenergetic pathways in Synechocystis sp. PCC 6803 tarkastettiin Turun yliopistossa viime viikon perjantaina.

Hänen väitöstutkimuksensa tarkastelee synobakteerien eli kansanomaisesti sinilevien bioenergeettisten aineenvaihduntareittien vuorovaikutuksia.

-Tutkimuksen tulokset auttavat tehostamaan erilaisten hyödyllisten kemikaalien tuottamista syanobakteereista, Huokko tiivistää.

Hän tuo esimerkkeinä kyseisistä kemikaaleista bioenergiaan liittyvät hiilivedyt, alkoholin sekä vetykaasun.

 

Syanobakteerit ovat fotosynteettisiä bakteereja, jotka tarvitsevat kasvaakseen vain auringonvaloa, vettä, hiilidioksidia ja kivennäisravinteita. Ne kasvavat nopeasti bioreaktoreissa, joten ne eivät kilpaile peltoalasta viljelykasvien kanssa.

-Syanobakteerien kasvatus on mahdollista jopa jätevedellä, joka sisältää usein runsaasti kasvuun tarvittavia yhdisteitä.

Syanobakteereja on Huokon mukaan suhteellisen helppo manipuloida geneettisesti, mikä mahdollistaa niiden aineenvaihduntakoneiston valjastamisen erilaisten kemikaalien tuotantoon synteettisen biologian keinoin.

-Energia näihin reaktioihin saadaan auringonvalosta fotosynteesin välityksellä, jolloin fossiilisia energialähteitä ei tarvita.

Huokko huomauttaa, että fotosynteettisten syanobakteerien käyttö solutehtaana ei ole kuitenkaan helppoa, vaan vaatii monien asioiden huomioimista.

-Tavoitteena on ohjata mahdollisimman suuri osa absorboidusta auringon valonenergiasta kemiallisten yhdisteiden sidosenergiaksi varastoituna haluttuihin lopputuotteisiin.

-Se on kuitenkin tehtävä hallitusti, jotta liiallinen energiamäärä ei tuhoa fotosynteettistä koneistoa.

 

Syanobakteerien energia-aineenvaihdunta koostuu fotosynteesin valoreaktioiden ja soluhengityksen elektroninsiirtoreaktioista. Kyseiset reaktiot tapahtuvat pääosin tylakoidikalvolla sekä niiden vuorovaikutuksesta soluliman hapetus-pelkistysreaktioiden kanssa.

Näiden eri aineenvaihduntareittien tulee olla tarkasti säädeltyjä, jotta anaboliset ja kataboliset reaktiot voivat toimia soluissa samanaikaisesti.

Valojakson aikana tapahtuvaa elektroninsiirtoa tylakoidikalvolla on tutkittu useiden vuosikymmenten ajan, mutta soluhengityksen kompleksien osallistuminen siihen on Huokon mukaan pitkälti säilynyt epäselvänä.

Hänen väitöstutkimuksensa tulokset todistavat, että terminaalioksidaasit, jotka päättävät pimeässä tapahtuvan soluhengityksen elektroninsiirtoreaktiot, kykenevät myös valossa vastaanottamaan elektroneja estäen fotosynteettisen elektroninsiirtoketjun liiallista pelkistymistä ja siten vaurioitumista.

 

Tuomas Huokko on syntynyt vuonna 1986 ja kirjoitti ylioppilaaksi Forssan yhteislukiosta vuonna 2005. Huokko suoritti filosofian maisterin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 2012.

Seuraavana askeleena Huokkoa odottaa huhtikuussa alkava kolmivuotinen Post Doct -tutkijatohtorikausi Liverpoolissa.

-Kyllähän se vähän jännittää, kun uusi maa ja uusi työryhmä odottavat. Saattaa kestää jonkin aikaa ennen kuin pääsee odottaviin juttuihin sisälle.

Hän huomauttaa Liverpooliin siirtymisen täyttävän tarkoituksen, johon pitää vain tässä vaiheessa yksinkertaisesti tarttua.

-Uskon siellä kertyvän tulevaisuutta ajatellen tarpeellisia ja palkitsevia kokemuksia ja avauksia. FL

 

Tuomas Huokko
Syntynyt vuonna 1986 LaukaassaMuutti kolmevuotiaana Forssaan.Ylioppilaaksi Forssan yhteislyseosta vuonna 2005.Aloitti opiskelun asepalveluksen jälkeen Turun yliopiston biologian laitoksella vuonna 2007.Filosofian maisteriksi Turun Yliopistosta vuonna 2012.Tohtorin väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa 16.3.2018.

Uusimmat

Fingerpori

comic