Lounais-Häme

Tuulivoimanostetta nyt Humppilaan ja Urjalaan

Joulun alla korkein hallinto-oikeus hylkäsi kuntalaisten valituksen Forssan kaupungin tuulivoima-teemayleiskaavasta. Vastaavankaltaiset lopputulokset saatiin nyt Humppilaan ja Urjalaan.

KHO muutti hallinto-oikeuden päätöksistä tosin yleiskaavamääräyksen, jonka mukaan uusia asuin- ja lomarakennuksia tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei saisi sijoittaa alueelle. Rakentamisrajoitusta sisältävä kaavamääräys kumottiin lainvastaisena.

Muilta osin Humppilan ja Urjalankin kunnanvaltuustojen ja hallinto-oikeuden tuulivoimayleiskaavaa koskevat päätökset jäivät voimaan.

Molemmissa valituksissa korostettiin erityisesti tuulivoimasta aiheutuvia meluhaittoja mutta myös virkistyskäytön heikentymistä kaava-alueella, välkkeestä ja lentoestevaloista aiheutuvaa häiriötä, maiseman rikkoutumista sekä tuulivoimaloiden lavoista irtoavan jään aiheuttamaa vaaraa.

Tuulivoimapuisto sijoittuu kahden kunnan alueelle. Voimamylly oy:n hallituksen puheenjohtaja Immo Sundholm on toiveikas Humppila–Urjala-tuulivoimapuiston toteutumisen suhteen.

-Tämä vuosi tehdään valmistavaa työtä, ja jos terveysselvityksen kanssa ei tule ongelmia ja pärjäämme tukihuutokaupassa, rakentaminen voisi alkaa vuoden 2018 kesäkaudella.

Hanke on kaavan osalta nyt valmis toisin kuin Forssassa, missä odotellaan asemakaavaan liittyvää hallinto-oikeuden päätöstä.

-Humppilassa ja Urjalassa etuna on myös se, että puistoalue on laaja eikä alueella ole korkeusrajoituksia, Sundholm mainitsee.

Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava sijaitsee kuntien rajamailla. Alueelle on mahdollista rakentaa 17 tuulivoimalaa, joista 11 sijaitsisi Humppilan ja 6 Urjalan puolella. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti