Lounais-Häme

Tuulivoimanostetta nyt Humppilaan ja Urjalaan

Joulun alla korkein hallinto-oikeus hylkäsi kuntalaisten valituksen Forssan kaupungin tuulivoima-teemayleiskaavasta. Vastaavankaltaiset lopputulokset saatiin nyt Humppilaan ja Urjalaan.
KHO muutti hallinto-oikeuden päätöksistä tosin yleiskaavamääräyksen, jonka mukaan uusia asuin- ja lomarakennuksia tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei saisi sijoittaa alueelle. Rakentamisrajoitusta sisältävä kaavamääräys kumottiin lainvastaisena.

Muilta osin niin Humppilan kuin Urjalankin kunnanvaltuuston ja hallinto-oikeuden tuulivoimayleiskaavaa koskevat päätökset jäivät voimaan. 
Molemmissa valituksissa korostettiin erityisesti tuulivoimasta aiheutuvia meluhaittoja mutta myös virkistyskäytön heikentymistä kaava-alueella, välkkeestä ja lentoestevaloista aiheutuvaa häiriötä, maiseman rikkoutumista sekä tuulivoimaloiden lavoista irtoavan jään aiheuttamaa vaaraa.

Tuulivoimapuisto sijoittuu kahden kunnan alueelle. Voimamylly oy:n hallituksen puheenjohtaja Immo Sundholm on toiveikas Humppila-Urjala-tuulivoimapuiston toteutumisen suhteen.
– Tämä vuosi tehdään valmistavaa työtä, ja jos terveysselvityksen kanssa ei tule ongelmia ja pärjäämme tukihuutokaupassa, rakentaminen voisi alkaa vuoden 2018 kesäkaudella.
Sundholm uskoo Humppila–Urjala -hankkeen toteutumiseen, sillä puistoalue on laaja eikä alueella ole korkeusrajoitteita.
Hanke on kaavan osalta nyt valmis toisin kuin Forssassa, missä odotellaan asemakaavaan liittyvää hallinto-oikeuden päätöstä.

Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava sijaitsee kuntien rajamailla. Alueelle on mahdollisuus rakentaa 17 tuulivoimalaa, joista 11 sijaitsisi Humppilan ja 6 Urjalan puolella.

Juttua päivitetty kauttaaltaan klo 14.15: lisätty Urjalan osuus.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti